Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Salamandra (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Salamandra

  Okładka książki Salamandra

  Okładka książki Salamandra

  Okładka książki Salamandra

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  63
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Sa­la­man­draPo­wieść fan­ta­stycz­na Lu­dzie z mo­stu Św. Flo­ria­na Od pew­ne­go cza­su wtar­gnę­ły w or­bi­tę me­go ży­cia za­gad­ko­we mo­ce i na­tręt­nie za­stę­pu­ją mi dro­gę; wpa­dłem na trop zda­rzeń, któ­re po­zor­nie nie­win­ne, odzia­ne dla nie­po­zna­ki w po­tul­ny płasz­czyk co­dzien­no­ści, mu­szą za­sta­na­wiać przez swą upo­rczy­wość. Bo mu­szę uznać za przy­pa­dek wy­jąt­ko­wy zbieg oko­licz­no­ści po­wta­rza­ją­cych się raz, dwa, trzy ra­zy w ja­kimś od­stę­pie cza­su -- lecz je­śli coś po­dob­ne­go rzu­ca mi się w oczy nie­mal co­dzien­nie i prze­śla­du­je so­bą od kil­ku ty­go­dni, mi­mo wo­li bu­dzi się po­dej­rze­nie, czy nie ma się do czy­nie­nia z ukry­tym ce­lem. [...]

  Stefan Grabiński
  Ur. 26 lutego 1887 w Kamionce Strumiłowej Zm. 12 listopada 1936 we Lwowie Najważniejsze dzieła: Demon ruchu (1919), Księga ognia (1922) Jeden z czołowych przedstawicieli przedwojennej polskiej fantastyki, nazywany "polskim Edgarem Allanem Poe". Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (filologia klasyczna i literatura polska). Za życia zyskał krótkotrwałą popularność dzięki opowiadaniom, które i dziś są uznawane za trzon jego twórczości, zdecydowanie ważniejszy niż powieści. Doceniony został jednak przez Karola Irzykowskiego, a po wojnie przez Artura Hutnikiewicza. Grabiński interesował się okultyzmem, stąd jego twórczość pełna jest duchów i zjawisk nadprzyrodzonych. Charakterystyczny jest jednak fakt, że zjawiska te dzieją się zwykle we współczesnej, realistycznie oddanej scenerii. W Demonie ruchu obszarem, w jakim się pojawiają, jest symbol nowoczesności - kolej. Również język Grabińskiego oscyluje między realizmem a poetycznością (sam autor był wielbicielem twórczości Bolesława Leśmiana).

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności