ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wprowadzenie [Introduction], s. 917.


  I. Przegląd sytuacji strategicznej aspekty regionalne [A review of the strategic situation regional aspects], s. 1836;
  II. Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne [A review of the strategic situation global aspects], s. 3751;
  III. Gospodarka światowa 2013 początek procesu dekonwergencji [World economy in 2013 The beginning of the deconvergency process], s. 5268.

  Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]
  NATO: zagończyk wraca do pracy u podstaw [NATO: Abandoning active military engagement for a more pragmatic approach], s. 6984;
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE przełom , którego (zgodnie z planem ) nie było [EUs Common Security and Defence Policy : A breakthrough that was planned not to happen], s. 85103;
  Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność Rada Bezpieczeństwa w akcji [United Nations : Always too late and in search of effectiveness : The Security Council in action], s. 104121;
  Porozumienia w sprawie kontroli zbroje ń i rozbrojenia . Nobel dla OPCW [Arms control and disarmament agreements. Nobel Prize for OPCW], s. 121137.
  Konflikty zbrojne [Armed conflicts], s. 138159;
  Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej [Energy security in the times of oil supply disruptions and global debate on climate change], s. 160181.

  Świat w Roczniku [The World in the Yearbook]
  Unia Europejska czas oczekiwania [The European Union : A time of waiting], s. 182198;
  Stany Zjednoczone skazy na wizerunku [The United States new image problems], s. 199216;
  Obszar WNP: imperium kontratakuje [The CIS region: The Empire strikes back], s. 217248;
  Niemcy Chinami Europy ? [Germany to become a European China ?], s. 249255;
  Bliski Wschód stare i nowe problemy [Near East : Old and new problems], s. 256275;
  Region Azji i Pacyfiku narastaj ące dylematy bezpieczeństwa [Asia -Pacific Region : Growth of regional security dilemmas], s. 276290;
  Polska polityka zagraniczna z Uni ą Europejsk ą na Majdan [Polish foreign affairs : To the Maidan with the European Union], s. 291308.

  Panorama Rocznika [Yearbook Panorama]
  BRIC dziesięć lat później , czyli anty-Zachód w rozsypce [BRIC ten years later , Or the anti -West in pieces], s. 309330;
  USA, UE i Chiny trzy bieguny w globalnym układzie sił [USA, EU, and China three poles in the global balance of power], s. 331347;
  Transatlantyckie partnerstwo handlowo -inwestycyjne (TTIP) szansa na nowe otwarcie w stosunkach USAUE? [The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) A chance for a new opening in the US-EU relations ?], s. 348360;
  Indonezja islamska demokracja łącznikiem między Azj ą a Zachodem ? [Indonesia : An Islamic democracy as a link between Asia and the West ?], s. 361376;
  Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of world literature on security and strategic studies], s. 377387;
  Państwa świata wybrane dane i wskaźniki [States of the world selected data and indices], s. 388412;
  Skorowidz [Index], s. 413420;
  Zespół Rocznika [The Yearbook Team], s. 421427.

  W tomie publikują:
  Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Anna Dudek, Patrycja Grzebyk, Anna Grzywacz, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Roman Kuźniar, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint