Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Artur Zimny
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  162
   
  PDF

  Ebook

  7,13 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu rachunkowości  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  których  znajomość  jest  konieczna dla zrozumienia materiału prezentowanego w dalszej części opracowania. Trzy kolejne rozdziały mają zbliżoną strukturę
  , mimo że dotyczą zasad  prowadzenia  rachunkowości  w  różnych  organach  jednostek  samorządu terytorialnego (dalej: JST), tj. rachunkowości budżetów w JST jako organie finansowym, rachunkowości samorządowych jednostek i zakładów
  budżetowych w JST jako jednostce budżetowej oraz rachunkowości organów podatkowych w JST jako organie podatkowym w odniesieniu do podatków lokalnych i opłat. Zaprezentowano w nich plany kont stosowane we wspomnianych jednostkach oraz sposób dekretowania typowych operacji.
  Podkreślić  należy,  że  dekretacja  celowo  została  przedstawiona  w  formie
  tabel, a nie na tzw. kontach teowych, jak ma to miejsce w większości tego typu  opracowań.  Z  jednej  strony  założono  bowiem,  że  Czytelnik  posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, z drugiej natomiast rozwiązanie to jest zbieżne ze sposobem wprowadzania dokumentów księgowych
  w  różnego  rodzaju  systemach  informatycznych  wykorzystywanych w rachunkowości.  W  rozdziałach  drugim,  trzecim  i  czwartym
  zawarte  zostały również zadania obrazujące poruszane w nich kwestie, które pozwolą usystematyzować  i  utrwalić  wiedzę.  Rozdział  piąty  poświęcono  problematyce sprawozdań  budżetowych  i  finansowych  sporządzanych  przez  jednostki sektora  samorządowego.  Wszystkie  rozdziały  zostały  zakończone  zestawem pytań kontrolnych dotyczących przedstawionej w nich problematyki.
  Dołączona  bibliografia  przedmiotu  powinna  ułatwić  zainteresowanym  pogłębienie wiedzy poprzez dotarcie do innych, nielicznych opracowań z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności