ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Przegląd Policyjny 4 (132) 2018 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Praca zbiorowa
  Okładka książki/ebooka Przegląd Policyjny 4 (132) 2018

  Okładka książki Przegląd Policyjny 4 (132) 2018

  Okładka książki Przegląd Policyjny 4 (132) 2018

  Okładka książki Przegląd Policyjny 4 (132) 2018

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  275
   
  PDF
  Przegląd Policyjny jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku po 52 latach przerwy Przegląd Policyjny jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną). Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki. Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, (artykuły są recenzowane). Materiały obcojęzyczne są publikowane w oryginalnej wersji językowej. W Przeglądzie Policyjnym występuje kilka stałych działów. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo Sądowe, Materiały i Dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Epitafia Policyjne, Kronika Policji. Pismo stale współpracuje ze znanymi i cenionymi przedstawicielami nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Periodyk ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy i trafia systematycznie do bibliotek resortowych oraz szesnastu uczelnianych w kraju.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności