ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo rzeczowe. Wydanie 13

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Edward Gniewek
  Prawo rzeczowe. Wydanie 13 Edward Gniewek - okładka ebooka

  Prawo rzeczowe. Wydanie 13 Edward Gniewek - okładka ebooka

  Prawo rzeczowe. Wydanie 13 Edward Gniewek - okładka audiobooka MP3

  Prawo rzeczowe. Wydanie 13 Edward Gniewek - okładka audiobooks CD

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  335
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości.

  Książka składa się z VI części. Każda z nich stanowi szczegółowe omówienie podejmowanego zagadnienia:

  • Część I - Prawo rzeczowe: pojęcie, instytucje i źródła prawa rzeczowego, podmiotowe prawa rzeczowe, przedmioty praw rzeczowych.
  • Część II - Prawo własności: pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności, treść i wykonywanie prawa własności, własność nieruchomości - ustawowe granice treści i wykonywania własności, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, ochrona własności, współwłasność, odrębna własność lokali.
  • Część III - Użytkowanie wieczyste: geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego, powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.
  • Część IV - Ograniczone prawa rzeczowe: przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.
  • Część V - Posiadanie: pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania, ochrona posiadania.
  • Część VI - Księgi wieczyste: znaczenie i ustrój ksiąg wieczystych, prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe, materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych.

  W opracowaniu została zastosowana rozbudowana systematyka rozważań, która pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie poszczególnych zagadnień.

  W wydaniu trzynastym podręcznika uwzględniono wiele nowości legislacyjnych, przede wszystkim dotyczących nieruchomości, w szczególności obejmujących nowelizacje:

  • ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • ustawy o własności lokali,
  • Prawa o notariacie,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
  • nową ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint