Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  252
  Druk:
  oprawa miękka
   
  PDF

  Książka

  24,90 zł 14%
  21,34 zł

  Dodaj do koszyka

  Ebook

  24,90 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy - pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy,
  • zwolnienia grupowe,
  • pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca,
  • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
  • obowiązki pracodawcy i pracownika,
  • świadectwo pracy,
  • zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • regulamin pracy,
  • nagrody i wyróżnienia,
  • odpowiedzialność w stosunkach pracy - kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy - normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
  • urlopy pracownicze,
  • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  Ubezpieczeń społecznych:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązki płatnika,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
  • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • renta rodzinna,
  • świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • zasiłek chorobowy,
  • ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • wypadek przy pracy,
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Prawo w pigułce:

  • Przejrzyste wykresy,
  • Pomocne tabele,
  • Wyróżnienia informacyjne

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności