ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
  Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej!

  Co miesiąc informacje o zmianach przepisów i projektach zmian, ciekawe artykuły o rozwiązaniach innych ośrodków w kraju i za granicą, metodach pracy z różnymi grupami klientów, możliwościach ubiegania się o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na pytania Czytelników.
  • Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej
  • Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach
  • Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych
  • Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej
  • Praca z różnymi grupami klientów
  • Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną
  • Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych
  • Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej
  • Kierowanie do domów pomocy społecznej
  • Usługi medyczne w dps
  • Wolontariat
  • Wykluczenie społeczne
  • Zatrudnienie socjalne
  • Odpowiedzi na aktualne pytania
  Korzyści
  • Dostęp do wszystkich bieżących informacji – co miesiąc nowy numer!
  • Pewność, że masz pod ręką wszystkie istotne wiadomości!
  • Znajdziesz odpowiedzi na indywidualne pytania!
  • Dowiesz się o aktualnych problemach i trendach!
  • Otrzymasz wskazówki pomocne w codziennej pracy socjalnej!
  •  
  Do każdego numeru „Pracownika socjalnego” dołączamy formularz, na którym możesz przesłać własne pytania z dziedziny pomocy społecznej. W kolejnych numerach znajdziesz odpowiedzi ekspertów.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności