Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Na wzgórzu róż (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Na wzgórzu róż

  Okładka książki Na wzgórzu róż

  Okładka książki Na wzgórzu róż

  Okładka książki Na wzgórzu róż

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  24
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Po stycz­nej Wrzec­ki wy­szedł z do­mu o trze­ciej po po­łu­dniu. Przed­się­wziął dłuż­szą prze­chadz­kę po mie­ście, by wśród bez­ce­lo­we­go błą­ka­nia się po uli­cach, prze­kra­da­nia po­mię­dzy do­ma­mi za­głu­szyć ka­tu­ją­cą go od mie­sią­ca zmo­rę my­śli, prze­ciąć pa­smo sy­lo­gi­zmów, upar­cie roz­cią­ga­ją­cych na tor­tu­rach bied­ny mózg neu­ra­ste­ni­ka. Był roz­stro­jo­ny do nie­moż­li­wo­ści i wraż­li­wy na naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły ży­cia we­wnętrz­ne­go. Przed pół­ro­kiem prze­był cięż­ką cho­ro­bę umy­sło­wą, któ­ra rzu­ci­ła na gan­glio­ny nie­za­tar­te śla­dy swe­go prze­bie­gu, jak od­pływ po­zo­sta­wia na nad­brzeż­nych ła­wi­cach wy­wle­czo­ne morsz­czy­ny. [...]

  Stefan Grabiński
  Ur. 26 lutego 1887 w Kamionce Strumiłowej Zm. 12 listopada 1936 we Lwowie Najważniejsze dzieła: Demon ruchu (1919), Księga ognia (1922) Jeden z czołowych przedstawicieli przedwojennej polskiej fantastyki, nazywany "polskim Edgarem Allanem Poe". Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (filologia klasyczna i literatura polska). Za życia zyskał krótkotrwałą popularność dzięki opowiadaniom, które i dziś są uznawane za trzon jego twórczości, zdecydowanie ważniejszy niż powieści. Doceniony został jednak przez Karola Irzykowskiego, a po wojnie przez Artura Hutnikiewicza. Grabiński interesował się okultyzmem, stąd jego twórczość pełna jest duchów i zjawisk nadprzyrodzonych. Charakterystyczny jest jednak fakt, że zjawiska te dzieją się zwykle we współczesnej, realistycznie oddanej scenerii. W Demonie ruchu obszarem, w jakim się pojawiają, jest symbol nowoczesności - kolej. Również język Grabińskiego oscyluje między realizmem a poetycznością (sam autor był wielbicielem twórczości Bolesława Leśmiana).

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności