ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Na marne (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Na marne

  Okładka książki Na marne

  Okładka książki Na marne

  Okładka książki Na marne

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  64
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Na mar­ne I -- Otóż i Ki­jów! Tak mó­wił do sie­bie mło­dy czło­wiek, na­zwi­skiem Jó­zef Szwarc, wjeż­dża­jąc do sta­ro­żyt­ne­go mia­sta, gdy roz­bu­dzo­ny for­mal­no­ścia­mi ro­gat­ko­we­mi, uj­rzał się nie­spo­dzia­nie wśród ulic i za­bu­do­wań miej­skich. Ser­ce za­drga­ło mu ra­do­śnie: był mło­dy, darł się do ży­cia, więc też wcią­gał w sze­ro­kie płu­ca, ile mógł, świe­że­go po­wie­trza i z we­so­łym uśmie­chem po­wtó­rzył: -- Otóż i Ki­jów! Bu­da ży­dow­ska to­czy­ła się zwol­na, pod­ska­ku­jąc na wy­sta­ją­cych ka­mie­niach. Szwar­co­wi sprzy­krzy­ło się sie­dzieć w niej pod przy­kry­ciem z płót­na, ka­zał te­dy ży­do­wi skie­ro­wać do naj­bliż­sze­go za­jaz­du, a sam szedł obok pie­cho­tą. [...]

  Henryk Sienkiewicz
  Ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu Zm. 15 listopada 1916 r. w Vevey (Szwajcaria) Najważniejsze dzieła: nowele: Za chlebem (1880), Janko Muzykant (1880), Latarnik (1882); powieści: Trylogia (Ogniem i mieczem 1883-83, Potop 1886, Pan Wołodyjowski 1888), Quo vadis (1896), Krzyżacy (1900), W pustyni i w puszczy (1911) Polski powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla za ?całokształt twórczości? (1905). Studiował (1866-71) na różnych wydziałach Szkoły Głównej i rosyjskiego UW, lecz żadnego nie ukończył. Pracował jako dziennikarz (felietony pod pseud. ?Litwos?) i jako korespondent w Ameryce Pn. (1876-78). Wiele podróżował (Konstantynopol, Ateny, Zanzibar). Debiutował w 1872 r. powieścią współczesną Na marne oraz tendencyjnymi nowelami Humoreski z teki Worszyłły. Sławę przyniosły mu powieści historyczne. Działacz społeczny: ufundował (1889) stypendium, z którego korzystali m.in. Wyspiański, Konopnicka, Przybyszewski i Tetmajer; założył sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci w Bystrem; wyjechawszy do Szwajcarii w 1914 r. organizował pomoc ofiarom wojny w Polsce. autor: Cezary Ryska

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności