ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Marketing. Sztuka konkurowania i współpracy

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Wydawnictwo:
  Poltext
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  522
  Dostępne formaty:
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook (71,91 zł najniższa cena z 30 dni)

  89,90 zł (-20%)
  71,91 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  ( 71,91 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Podręcznik marketingu przeznaczony dla studentów studiów sta-cjonarnych i niestacjonarnych w ramach przedmiotu „Podstawy marketingu”, „Marketing”, „Zarządzanie marketingowe” oraz in-nych przedmiotów specjalnościowych, uczestników studiów po-dyplomowych w zakresie zarządzania, praktyków gospodarczych samodzielnie poznających problematykę marketingu oraz dydak-tyków szkół wyższych oraz średnich szkół ekonomicznych.

  Podręcznik przedstawia przede wszystkim sposób kształtowania strategii marketingowej. Omówiono także zagadnienia związane ze stosowaniem marketingu w różnych sytuacjach rynkowych oraz zarządzaniem działalnością marketingową, skutecznością i efek-tywnością marketingu. Zawiera zarówno wiedzę ugruntowaną, wspartą doświadczeniem wielu lat stosowania marketingu na świe-cie, jak i wiedzę nową, wypracowaną w ostatnich latach (zwłasz-cza w obszarze marketingu internetowego). 

  Każdy rozdział zawiera syntetyczne wprowadzenie, kluczowe po-jęcia, zasadnicze tematy merytoryczne, praktyczny blok „Z prak-tyki rynkowej”, moduł „Zdaniem eksperta” zawierający wypowie-dzi wybitnych praktyków gospodarczych, dylematy decyzji ryn-kowych oraz zadania. Podręcznik zawiera wiele tabel, rysunków i zestawień. Treść jest przedstawiona w atrakcyjny sposób (student friendly). W przypisach znajdują się nawiązania do żargonowych określeń z dziedziny marketingu.

  Czytelnik otrzymuje nowoczesny, bogaty tematycznie i atrakcyjnie opracowany podręcznik marketingu
  Oddajemy do rąk Czytelników podręcznik, który prezentuje współczesną koncepcję marketingu. Jej głównym założeniem jest zmienność warunków działania przedsiębiorstwa, w szczególności związana z postępem technologii, która przeobraża nie tylko narzędzia marketingu, ale także modele biznesu i zasady funkcjonowania rynku. Ze względu na to, że skala zmian jest bardzo duża, przedsiębiorstwa muszą nieustannie się do nich adaptować. Wymaga to
  od nich zarówno umiejętności skutecznego konkurowania, jak
  i nawiązywania współpracy z innymi uczestnikami rynku. Rolą
  marketingu staje się w takich warunkach stworzenie spójnej koncepcji działania, która uwzględnia te wyzwania. Z tego powodu tytuł naszego podręcznika to Marketing. Sztuka konkurowania i współpracy.

  Podręcznik kierujemy do Czytelników, którzy rozpoczynają studiowanie problematyki marketingowej, a także tych, którzy znając podstawy, chcą zrozumieć zaawansowane aspekty kształtowania strategii marketingowej, uwzględniające wirtualizację rynku. Rozumiejąc praktyczne znaczenie marketingu, w podręczniku umieściliśmy wiele przykładów rynkowych, które stanowią uzupełnienie treści teoretycznych i ułatwiają ich przyswojenie. Jesteśmy jednak przekonani, że sukces działań marketingowych zależy od wybitnych praktyków, dlatego poprosiliśmy ich o głos. Naszą prośbę skierowaliśmy
  do menedżerów najwyższego szczebla oraz specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w biznesie, którzy zechcieli podzielić się swoimi refleksjami na temat uwarunkowań wykorzystywania marketingu i jego dobrych praktyk. Ich wypowiedzi zostały zamieszczone w sekcjach Zdaniem eksperta.

  Mamy nadzieję, że podręcznik wprowadzi Czytelników w świat
  zarówno teorii, jak i praktyki marketingu.

  Autorzy

  Wybrane bestsellery

  Poltext - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint