ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  70
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Celem utworzenia konsorcjum jest nie tylko uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj. przygotowanie i złożenie oferty. Istotą konsorcjum jest wspólne wykonywanie określonego zamówienia.

  Posiadając naszą publikację, dowiesz się:
  • kto może zostać pełnomocnikiem konsorcjum;
  • co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum;
  • kim jest lider konsorcjum, jakie są jego prawa i obowiązki;
  • jak poprawnie zawrzeć umowę konsorcjum;
  • jak konsorcjum odpowiada za realizację zamówienia;
  • czy każdy z konsorcjantów może ubiegać się o referencje;

  W publikacji nie zabraknie również orzecznictwa, które rozstrzyga niejasności związane w udziałem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przetargach publicznych oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

  W publikacji znajdziesz także:

  • orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  • wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w przetargu (konsorcjum), oraz
  • wzór gwarancji wadialnej dla konsorcjum.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności