ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w latach 2017 - 2019 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  493
   
  PDF

  Zmiana k.p.a. z 2017 roku to z pewnością najpoważniejsza od ponad dwóch dekad  nowel izacja kodeksu. Co istotne, głębokość zmian dotyczyła nie tylko istniejących norm, ale także dodania wielu nowych przepisów.

  Książka podzielona jest na cztery części poprzedzone zwięzłym opracowaniem historycznym.

  W   części pierwszej  znajdują  się  artykuły  poświęcone  nowym  zasadom ogólnym wprow adzonym do k.p.a. Część  druga zawiera studia nad wybranymi nowymi instytucjami procesowymi, które zostały umieszczone w k.p.a. Z pewnością jedną z najważniejszych zmian była regulacja kar administracyjnych w k.p.a. . Kolejna część książki to analiza nowych rozwiązań starych problemów i próba odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacje k.p.a. idą w dobrym kierunku.

  Ostatnia część książki  to  uzupełnienie  dodane  dla wygody czytelnika. W ostatnim okresie mamy do czynienia z pojawieniem się dość dużej liczby publikacji poświęconych k.p.a., którym często trudno jest się przebić do szerszej publiczności. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, do monografii zastała dołączona  bibliografia selektywna  publikacji poświęconych  kodeksowi, wydanych w latach 2017–2019 r., opracowana na podstawie bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej INP PAN.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint