ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolch społecznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolch społecznych

  Okładka książki Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolch społecznych

  Okładka książki Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolch społecznych

  Okładka książki Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolch społecznych

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  11
   
  PDF

  Ebook

  5,01 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Zaprezentowane dwa badania dotyczą zależności między pozytywnością samowiedzy i aktualnej metapercepcji, a pożądaną metapercepcją kobiet i mężczyzn o różnej samoocenie (badanie I) i sposobie konstruowania Ja (badanie II), wchodzących w różne role społeczne: partnerów intymnych, ojców, matek, córek i synów. Kluczowa zmienna pożądana metapercepcja jest rozpatrywana na skali mierzącej pragnienie bycia idealizowanym, deprecjonowanym bądź ocenianym obiektywnie przez partnera związku. Oczekiwano, że osoby pragnące być idealizowane charakteryzują się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli, a także niższą samooceną i wyższym nasileniem Ja współzależnego niż osoby deklarujące jako pożądane oceny obiektywne. Badania wykazały, że zdecydowana większość badanych chciała być oceniana obiektywnie, a zmienne osobowościowe (samoocena i sposób konstruowania Ja) w niewielkim stopniu różnicowały charakter pożądanej metapercepcji. Osoby pragnące być idealizowane przez partnera relacji charakteryzowały się mniej pozytywną samowiedzą i metapercepcją roli niż osoby pragnące ocen obiektywnych. Wyniki sugerują, że deficyt ocen pozytywnych (własnych bądź wyobrażonych ze strony partnera) jest bezpośrednią przyczyną pragnienia bycia idealizowanym.

  Two investigations concern relationships between positiveness of self-knowledge, actual metaperception and desired metaperception of women and men with different degree of self-esteem (I study) or different self-construals (II study) in selected social roles: intimate partners, fathers and mothers, daughters and sons. The key variable a desired metaperception is evaluated on the scale measuring subject desire to be idealized, depreciated or evaluated objectively. It was expected that subjects who desire to be idealized have less positive self-knowledge and actual metaperception, as well lower self-esteem and higher degree of interdependent self, compared with subjects desire to objective evaluations. The results showed that vast majority of participants wanted to be evaluated objectively, and personality variables slightly differentiated the character of desired metaperception. Participants who desired to be idealized by partners are characterized by less positive self-knowledge and actual metaperception, compared with participants eager to objective self-evaluation. Results suggest that deficit of positive appraisals (own or attributed to partners assessments) are direct reason of the desire to be idealized by others.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint