ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  (Jak pomnę...) (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka (Jak pomnę...)

  Okładka książki (Jak pomnę...)

  Okładka książki (Jak pomnę...)

  Okładka książki (Jak pomnę...)

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  (Jak po­mnę...) Jak po­mnę, sta­ła na stop­niu wio­dą­cym do cie­ni  du­żej al­tan­ki, wol­nej od słoń­ca pro­mie­ni,  bo cho­ciaż by­ła ob­szer­ną prze­strze­nią,  to jed­nak ca­ła usła­na zie­le­nią  krze­wu -- co upo­rczy­wie piąć się nie prze­sta­wał  po ścia­nie i po słu­pach -- przez co cień jej da­wał;  li­ściem i ga­łąz­ka­mi za­mknął­by ją ca­łą,  gdy­by nie ob­ci­na­ny był wciąż rącz­ką dba­łą  ogrod­nicz­ki -- tą wła­śnie by­ła ona sa­ma.  Sta­ła tak w drzwiach al­tan­ki uję­ta jak w ram­ce  zie­le­nią w ko­ło -- na tle tej zie­le­ni  ciem­nej  zda­ła się głów­ka jej bla­skiem pro­mie­ni  od­bi­jać dziw­nie ja­sno -- jak­by do jej czo­ła  do­da­no ową świetl­ną prze­pa­skę anio­ła.  O, bo aniel­ską du­szę mia­ła -- ku ko­cha­niu  skła­nia­ła wszyst­kich za­raz po jej po­zna­niu. --  Pra­wie nie uwa­ża­ła na mnie -- wciąż pa­trza­ła  przed sie­bie -- nie wiem zaś, co by zna­czy­ła  bo­leść ta w jej twa­rzy -- za­mglo­ne  jej ła­god­ne oczy -- ozdo­bio­ne  za­le­d­wie wi­dzial­ny­mi łza­mi  zda­ły się jak sza­fi­ry opraw­ne per­ła­mi,  że trze­ba by­ło tyl­ko -- choć jed­no wzru­sze­nie  wię­cej -- jed­ne­go ru­chu po­wiek, że­by to cier­pie­nie,  co w głę­bi du­szy tkwi­ło przy­tłu­mio­ne  wy­bu­chło na­raz w rzew­ny płacz zmie­nio­ne,  ta­ką wi­dzia­łem wten­czas smut­ną. [...]

  Stanisław Wyspiański
  Ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie Zm. 28 listopada 1907 w Krakowie Najważniejsze dzieła: Wesele (1901); Legenda (1897), Warszawianka (1898), Lelewel (1899), Klątwa (1899), Wyzwolenie(1903), Noc Listopadowa (1903), Akropolis (1903), Powrót Odysa (1907), Sędziowie (1907) Polski dramaturg, poeta okresu Młodej Polski, malarz, grafik. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz historię sztuki, literaturę i historię na UJ. W latach 1890-1894 podróżował po Europie (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Praga czeska). Ożeniony z chłopką. Charakterystyczne są jego pastele ? impresjonistyczne pejzaże oraz portrety w duchu estetyki secesji, na których postacie obrysowane wyrazistym konturem uchwycone są w naturalnych pozach. Jest twórcą polichromii i witraży w kościele Franciszkanów w Krakowie. W nawiązujących do tradycji dramatu antycznego i szekspirowskiego dramatach symbolicznych Wyspiańskiego refleksji nad historią oraz problematyką narodową i społeczną dotyczącą Polski towarzyszy ideowa dyskusja z romantyzmem. autor: Katarzyna Jastrząb

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności