ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Finanse współczesne. Wybrane problemy

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka ebooka

  Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka ebooka

  Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka audiobooka MP3

  Finanse współczesne. Wybrane problemy Leszek Jerzy Jasiński - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  138
   
  PDF

  Ebook

  24,00 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Prezent last minute w ebookpoint.pl

  W pracy najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym będzie
  poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach
  inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji
  bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, wśród nich
  instrumentów finansowych i nieruchomości. Zastanowimy się nad związkiem
  między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.
  Po drugie, zajęto się zgodnością płatności dopływających i odpływających
  z systemu ekonomicznego. Ogólnym kryterium oceny będzie jego zdolność wykonywania
  w długim okresie wytyczonych sobie funkcji. Będziemy rozpatrywać
  systemy dowolnego rodzaju: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje
  nonprofit. Podstawą dla tych rozważań będzie jedno z głównych, sporządzanych
  cyklicznie, sprawozdań finansowych: rachunek przepływów pieniężnych, znany
  często pod angielską nazwą cash flow.
  Po trzecie, przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej
  jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę. Powracające w gospodarce
  światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny i równocześnie
  polityczny oraz społeczny. Przydaje to znaczenia skuteczności polityki
  makroekonomicznej.
  Jako zagadnienie czwarte została omówiona często dyskutowana kwestia
  finansyzacji gospodarki. Problem sprowadza się do pytania: czy rozmiary sektora
  finansowego, odnoszone do rozmiarów gospodarki en bloc, są nadmierne.
  Kolejnym zagadnieniem jest obecność państwa w kształtowaniu zjawisk na
  rynku finansowym. Powinna być ona silna, nie przekraczając określonych granic.
  Szóstym tematem głównym jest funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej.
  Przedstawiono ten temat, odwołując się do istniejących teorii unii walutowych
  oraz problematyki międzynarodowego systemu walutowego. Dużo miejsca poświęcono
  kryteriom konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

  Wybrane bestsellery

  Leszek Jerzy Jasiński - pozostałe książki

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint