Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia

  Okładka książki Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia

  Okładka książki Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia

  Okładka książki Dyskursy prawa autorskiego - krótka historia

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  265
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Dys­kur­sy pra­wa au­tor­skie­gokrót­ka hi­sto­ria Wstęp Jest dla mnie bo­le­snym pre­zen­to­wa­nie sta­no­wi­ska, któ­re mo­że być błęd­nie lub źle zro­zu­mia­ne ja­ko nie­przy­ja­zne dla in­te­re­sów li­te­ra­tu­ry czy pi­sa­rzyTho­mas Ba­bing­ton Ma­cau­lay Hi­sto­rię pra­wa au­tor­skie­go wy­pa­da za­cząć od stwier­dze­nia, że: ,,Pra­wo au­tor­skie nie jest pra­wem twór­cy. Jest to pra­wo każ­de­go pod­mio­tu pra­wa au­tor­skie­go. Kto jest tym pod­mio­tem, wy­ni­ka z osob­nych po­sta­no­wień usta­wy, re­gu­lu­ją­cej sto­sun­ki wy­ni­ka­ją­ce wo­bec po­wsta­nia dzie­ła". Pra­wo au­tor­skie jest pra­wem re­gu­lu­ją­cym sto­sun­ki praw­ne wy­ni­ka­ją­ce z fak­tu stwo­rze­nia dzie­ła. [...]

  Konrad Gliściński
  Ur. 10 listopada 1986 Prawnik. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, przygotowujący pod opieką pani Prof. Elżbiety Traple rozprawę dotyczącą modelów ochrony dóbr niematerialnych oraz in-house legal counsel w grupie Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Ukończył wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor krytycznej opinii prawnej nt. porozumienia ACTA. Wielokrotnie był prelegentem na konferencjach poświęconych prawom własności intelektualnej oraz prowadził szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności