ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dekameron, Dzień pierwszy (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Dekameron, Dzień pierwszy

  Okładka książki Dekameron, Dzień pierwszy

  Okładka książki Dekameron, Dzień pierwszy

  Okładka książki Dekameron, Dzień pierwszy

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  22
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Dzień pierw­szy Opo­wieść pierw­sza. Spo­wiedź Ciap­pel­let­ta Ser Cep­pa­rel­lo, fał­szy­wą spo­wie­dzią zwiódł­szy świę­te­go bra­cisz­ka, umie­ra. Za ży­cia był hul­ta­jem co się zo­wie, po śmier­ci ob­wo­ła­no go świę­tym, mia­nu­jąc go świę­tym Ciap­pel­let­to. -- Sto­sow­ną rze­czą jest, mi­łe bia­ło­gło­wy, aby człek każ­dą spra­wę za­czy­nał w świę­te i po­dzi­wie­nia god­ne imię Te­go, kto był twór­cą wszyst­kich rze­czy. Ja­ko że mnie opo­wie­ści na­sze za­cząć przy­pa­dło, chcę te­dy na po­czą­tek rzec o jed­nym z cu­dów bo­żych, tak aby po wy­słu­cha­niu tej przy­po­wie­ści na­dzie­ja na­sza, któ­rą w Bo­gu po­kła­da­my, okrze­pła, nie­wzru­szo­ną się sta­ła i aby Je­go imię za­wsze by­ło wy­chwa­la­ne. [...]

  Giovanni Boccaccio
  Ur. 1313 w Certaldo (w Toskanii) lub we Florencji Zm. 21 grudnia 1375 w Certaldo Najważniejsze dzieła: Dekameron, Fiametta, Żywot Dantego, O sławnych niewiastach, Genealogia bogów Włoski pisarz doby renesansu, najbardziej znany jako twórca zbioru nowel Dekameron i z tego powodu uważany za ojca nowożytnej nowelistyki. Ojciec chciał, by syn pracował w bankowości; przez jakiś czas młody Giovanni studiował prawo, co go nie pociągało, ale pozwoliło nawiązać liczne znajomości w kręgach elit artystycznych i politycznych. W tym czasie też Giovanni przeżył niespełnioną miłość do córki króla Neapolu, we wstępie do Dekameronu wspomina to jako wielkie cierpienie. Postać wzorowana na ukochanej pojawia się później w wielu utworach Boccaccia, jest tytułową bohaterką Fiametty, uznanej za pierwszą powieść psychologiczną w europejskiej literaturze. Boccaccio od młodości zafascynowany był twórczością Dantego i swoje powołanie widział w poezji. Pisał wiele zarówno w Neapolu, jak i po powrocie do Florencji w 1441 r. Nie ma pewności, czy poeta faktycznie był w mieście w czasie wielkiej epidemii dżumy, którą opisał w Dekameronie. Wiadomo jednak, że jego ojciec pełnił wówczas we Florencji funkcję ministra zaopatrzenia. Ofiarą choroby stała się druga żona ojca, a sam ojciec zmarł dwa lata później, czyniąc Giovanniego głową rodziny. Dekameron powstał w latach 1449-1452 i był jednym z ostatnich większych dzieł napisanych przez poetę po włosku. Boccaccio zaangażował się w misje dyplomatyczne, odwiedzał inne miasta jako przedstawiciel Florencji, bywał u papieża w Avignonie, a potem w Rzymie. Studiował też grekę i próbował swoich sił w tłumaczeniu autorów starożytnych. Przyjął także niższe święcenia w kościele katolickim. W październiku 1450 r. Boccaccio gościł w swoim domu we Florencji Franceska Petrarkę (1304-1374), potem poeci spotykali się w trakcie swoich podróży. Ich przyjaźń miała duży wpływ na postawę twórczą Boccaccia, w dyskusjach wykrystalizowało się też jego zainteresowanie kulturą antyczną. Genealogia Deorum Gentilium, wydana w 1460 r., stała się ważnym punktem odniesienia dla twórców następnych pokoleń. W latach 50. i 60. Boccaccio zaczął tracić zdrowie, co odbiło się również na stylu i tematyce jego dzieł z tego okresu, pisanych wówczas głównie po łacinie. Cierpiał z powodu otyłości lub obrzęku. Zmarł w wieku 62 lat.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności