ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Chrysomallos. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Chrysomallos. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Marcin Matera - okładka ebooka

  Chrysomallos. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Marcin Matera - okładka ebooka

  Chrysomallos. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Marcin Matera - okładka audiobooka MP3

  Chrysomallos. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Marcin Matera - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  237
  Dostępny format:
  PDF

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  The fourth volume of the C series supplements to the "Światowit" yearly entitled: "Pontica et Caucasica" contains 15 articles divided into two sections: Causasus and Scythia et Sarmatia. The first section, Caucasus, discusses, among other things, discoveries of early metallurgy in Adjaria, as well as olive lamps and amphorae from the Roman fort of Apsaros. Two articles are devoted to the ancient city of Zalissa, identified with the modern village of Dzalisi in central Georgia. Another text discusses the role of the fortress at Petra (on the coast of Lazica) during the Persian campaign of Justinian I the Great. In the section on discoveries from areas belonging to ancient Scythia and Sarmatia, as many as three articles deal with different research projects concerning ceramics, from the Archaic to the Migration Period. There is also a presentation of the results of the latest research on the alleged Mithraeum at Tyras. Further texts discuss the epigraphic map of Tropaeum Traiani and the fortifications of Tanais in the light of geophysical research. The entire collection closes with a paper devoted to the presence of the ancient cities of Olbia and Borysthenes in Old Polish literature. It is worth noting the participation of scientists of the younger generation in the research conducted. This fact is a guarantee that Pontic archaeology will develop and the editorial team led by Marcin Matera and Radosław Karasiewicz-Szczypiorski will be able to work on further volumes presenting new archaeological discoveries from the Black Sea region. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ****** Czwarty tom Suplementów z serii C do rocznika "Światowit" pt.: "Pontica et Caucasica" zawiera 15 artykułów podzielonych na dwie sekcje: Caucasus oraz Scythia et Sarmatia. W części pierwszej, kukaskiej, omawiane są m.in. odkrycia dotyczące wczesnej metalurgii w Adżarii, a także lampki oliwne i amfory z rzymskiego fortu Apsaros. Dwa artykuły zostały poświęcone starożytnemu miastu Zalissa identyfikowanemu ze współczesną miejscowością Dzalisi w środkowej Gruzji. Inny tekst omawia rolę twierdzy w Petrze (na wybrzeżu Lazyki) podczas kampanii perskiej Justyniana I Wielkiego. W sekcji dotyczącej odkryć z obszarów należących do starożytnej Scytii i Sarmacji aż trzy artykuły dotyczą różnorodnych badań nad ceramiką, od epoki archaicznej po okres wędrówek ludów. Jest też prezentacja wyników najnowszych badań domniemanego Mitreum w Tyras. Kolejne teksty omawiają mapę epigraficzną Tropeum Traiani oraz fortyfikacje Tanais w świetle badań geofizycznych. Całość zbioru zamyka praca poświęcona obecności starożytnych miast Olbii i Borystenesu w literaturze staropolskiej. Warto zwrócić uwagę na udział naukowców młodego pokolenia w prowadzonych badaniach. Ten fakt stanowi gwarancję, że archeologia pontyjska będzie się rozwijać a zespół redakcyjny kierowany przez Marcina Materę i Radosława Karasiewicz-Szczypiorskiego będzie mógł pracować nad kolejnymi tomami prezentującymi nowe odkrycia archeologiczne znad Morza Czarnego. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

  Wybrane bestsellery

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint