Ekran ekwipunku jest podstawą zarządzania zebranymi surowcami oraz wyprodukowanymi przedmiotami bądź materiałami. Zetknąłeś się już z jego fragmentem

Ekran ekwipunku jest podstawą zarządzania zebranymi surowcami oraz wyprodukowanymi przedmiotami bądź materiałami.

Zetknąłeś się już z jego fragmentem. Dziewięć pól u dołu ekranu przedstawia zebrane już przedmioty, takie jak bloki drewna z drzew, ewentualnie parę sadzonek. Jest to jednak zaledwie jedna czwarta całego Twojego ekwipunku.

Naciśnij E, żeby otworzyć ekran ekwipunku. Pojawia się okno widoczne na rysunku 2.3, a w ekwipunku powinny znajdować się przynajmniej bloki drewna.

Image700.PNG

Rysunek:  Okno ekwipunku składa się z czterech sekcji

1. Pancerz 2. Konstruowanie 3. Obszar składowania 4. Obszar szybkiego dostępu

Przyjrzyjmy się ekwipunkowi nieco bliżej:

Pola pancerza. Te cztery pola pozwalają Ci nakładać na siebie pancerz. Patrząc od góry do dołu, reprezentują one hełm, napierśnik, nogawice i buty, a każdą z tych części można wyprodukować z pięciu różnych materiałów. Początkowo będziesz zapewne tworzyć opancerzenie ze skóry i żelaza, ponieważ stosunkowo łatwo je pozyskać. Ich produkcję przedstawię w rozdziale 5. Kliknij część pancerza, przytrzymując Shift, żeby automatycznie zamieścić ją we właściwym polu.

Siatka konstrukcji. W tej siatce możesz tworzyć na bieżąco najbardziej podstawowe przedmioty, takie jak pochodnie, deski, patyki i tym podobne. W następnym podrozdziale dowiesz się, jak jej użyć do zbudowania stołu rzemieślniczego z większą siatką, pozwalającą na konstruowanie bardziej złożonych przedmiotów. Na rysunku 2.3 widnieją bloki drewna przerabiane na deski.

Pola ekwipunku. Są to pola reprezentujące całość Twojego ekwipunku.

Obszar szybkiego dostępu. W dolnym rzędzie znajdują się przedmioty, do których możesz uzyskać natychmiastowy dostęp przy użyciu kółka myszki lub klawiszy 19. Każdy zaznaczony w tym rzędzie obiekt możesz wykorzystać, naciskając lewy przycisk myszy, albo wyrzucić, naciskając klawisz Q.

Obszar składowania. Trzy górne rzędy są składem przedmiotów, które nie są Ci na bieżąco potrzebne, ale które wolisz nosić ze sobą. Mogą to być łupy, które znosisz do swojego schronienia, aby je tam przechować, albo materiały do budowy lub konstrukcji przedmiotów. W polach szybkiego dostępu zwykle trzyma się broń, narzędzia, żywność dla szybkiego podreperowania zdrowia oraz inne użyteczne przedmioty. Resztę nosi się w obszarze składowania.


Uwaga:  Grupowanie przedmiotów

W ekwipunku widnieje wprawdzie 36 pustych pól, ale dzięki grupowaniu można w nim przechowywać więcej przedmiotów. Przedmioty jednakowego typu można zwykle grupować w każdym polu w liczbie do 64 sztuk, choć niektóre mają ograniczenie do 16 sztuk. Narzędzia, broń, części pancerza i inne specjalne przedmioty nie mogą być grupowane.


Istnieje kilka sztuczek ułatwiających przenoszenie przedmiotów między polami. Oto, co naprawdę powinieneś wiedzieć:

Podnoszenie przedmiotów. Kliknij pole lewym przyciskiem myszy, żeby podnieść cały stos przedmiotów. Kliknij prawym, aby podnieść połowę przedmiotów ze stosu.

Umieszczanie przedmiotów. Kliknij lewym przyciskiem, żeby zamieścić wszystkie przenoszone przedmioty w polu. Jeśli pole jest zajęte, przedmioty są zamieniane — po kliknięciu trzymasz to, co znajdowało się w polu wcześniej. Kliknij prawym przyciskiem, aby zmieścić w polu tylko jeden przedmiot ze stosu, albo przytrzymaj przycisk i przejedź kursorem po kilku polach, żeby w każdym pozostawić po jednym przedmiocie.

Przenoszenie przedmiotów między obszarem składowym a obszarem szybkiego dostępu. Przytrzymując Shift, kliknij pole, aby przenieść jego zawartość do pierwszego wolnego pola w drugiej siatce. Przedmioty tego samego rodzaju są automatycznie grupowane w siatce docelowej, aż do osiągnięcia limitu.

Równomierne rozkładanie przedmiotów. Kiedy trzymasz grupę przedmiotów, przytrzymaj lewy przycisk i przeciągnij kursor po kilku polach, aby automatycznie podzielić stos na równe części. (Przydaje się to szczególnie przy konstruowaniu wielu egzemplarzy jednego rodzaju przedmiotu). Jeśli z podziału zostaje jakaś reszta, sam musisz wskazać, gdzie ją umieścić.

Pozbycie się przedmiotu. Przeciągnij dowolny przedmiot z pola poza obręb okna ekwipunku, żeby go wyrzucić. W ten sposób pozbywasz się całej grupy naraz. Możesz też szybko pozbyć się pojedynczego przedmiotu z pola szybkiego dostępu, wybierając go kółkiem myszy albo klawiszami 19 i naciskając klawisz Q.

Skoro zapoznałeś się już z ekwipunkiem, ruszaj dalej. Sięgnij po podręczniki budowniczego!


Kupuj w zestawie i oszczędzaj:

     
Cena zestawu: 
53,70 zł 40,90 zł


 *Artykuł stanowi fragment książki pt. „Minecraft. Kompendium gracza” Stephen O'Brien: https://ebookpoint.pl/ksiazki/minekp.htm (Helion 2014).