ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Oficyna 21

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  Darmowa dostawa za 0 zł
  oficyna-21 Fundacja Oficyna 21 jest niezależną organizacją pozarządową realizującą misję wspierania kultury i sztuki oraz rozwoju badań naukowych z zakresu humanistyki. Fundacja w nowej formule kontynuuje działalność wydawnictwa Oficyna 21 istniejącego od 2002 roku i cieszącego się dużą renomą wśród najbardziej wyrobionych odbiorców literatury współczesnej. Zgodnie ze statutem Fundacja Oficyna 21 realizuje swoje cele poprzez: finansowanie i organizowanie projektów kulturalnych oraz badań naukowych; fundowanie stypendiów i wyjazdów zagranicznych dla twórców, działaczy kultury oraz naukowców; finansowanie i organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją i prezentacją kultury i badań naukowych z zakresu humanistyki; przede wszystkim zaś - działania wydawnicze. Priorytetem Fundacji jest promowanie literatury wysokoartystycznej i wspieranie najwartościowszych poszukiwań badawczych z zakresu humanistyki. W tym celu w 2015 roku Fundacja powołała do życia serię wydawniczą Żywa Humanistyka. Prezentowane są w niej prace podejmujące nowe tematy w badaniach humanistycznych, w tym także dzieła wyrosłe z idei humanistyki nieantropocentrycznej.
  Więcej »
  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint