ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Regulamin Programu Punktowego

  WSTĘP

  1. Program punktowy www.ebookpoint.pl prowadzony jest przez Helion S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Kościuszki 1c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121256, NIP: 631-020-02-68.

  2. Oferta Programu kierowana jest do czytelników publikacji księgarni www.ebookpoint.pl.

  3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Helion S.A.

  4. Aby przystąpić do Programu należy dokonać rejestracji konta Klienta za pomocą formularza dostępnego na stronie https://ebookpoint.pl/users/rejestracja.cgi.

  ZASADY PROGRAMU

  5. Po zapłaceniu za zakupy w księgarni eBookpoint.pl Uczestnik Programu otrzyma tyle punktów, ile wynosi kwota jego zamówienia. Jedna wydana złotówka jest równoważna z przyznaniem 1 punktu.

  6. Informacja dotycząca ilości punktów przysługujących za zakup danego eBooka umieszczona jest w jego opisie.

  7. Uczestnik może na bieżąco kontrolować ilość posiadanych punktów, logując się w księgarni i sprawdzając stan swojego konta.

  8. Punkty są naliczane wyłącznie dla zamówień opłaconych - oznacza to, że ilość punktów zostanie powiększona dopiero w momencie wystawienia dokumentu księgowego (paragon/faktura) za ten zakup. Dzieje się to automatycznie i zwykle trwa do kilku dni od złożenia zamówienia.

  9. Uczestnik może pozyskać dodatkowe punkty pisząc opinię/recenzje na temat produktów dostępnych w księgarni.

  a. Za każdą zaakceptowaną opinię Uczestnik otrzyma 2 pkt.;
  b. Punkty naliczane są w chwili zaakceptowania opinii przez administratora księgarni;
  c. Opinia może zostać niezaakceptowana w przypadku, gdy jej treść merytorycznie nie odnosi się do produktu;
  d. Warunkiem poprawnego naliczenia punktów jest posiadanie konta w księgarni ebookpoint.pl oraz podanie prawidłowego adresu e-mail stanowiącego login do konta.

  10. Punkty zebrane na koncie Uczestnika uprawniają do dokonywania zakupów eBooków w księgarni eBookpoint.pl, odpowiednio:

  a. brązowa półka: 0-249 punktów – zakupy w cenie regularnej, podanej na stronie każdego eBooka;
  b. srebrna półka: 250-749 punktów – zakupy ze stałym, 5% rabatem liczonym od ostatecznej ceny netto po zastosowaniu innych zniżek (promocje, kody rabatowe);
  c. złota półka: od 750 punktów – zakupy ze stałym, 10% rabatem liczonym od ostatecznej ceny netto po zastosowaniu innych zniżek (promocje, kody rabatowe).

  Wartość rabatu zostanie automatycznie odliczona od wartości zamówienia.

  11. Rabaty udzielane w ramach Programu łączą się z innymi - wybranymi promocjami, rabatami i ofertami specjalnymi obowiązującymi w księgarni eBookpoint.pl. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy regulamin czasowej promocji stanowi inaczej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich korygowania. Wycofanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Dane osobowe byłego Uczestnika Programu nie będą wykorzystywane przez Helion S.A. ani przekazywane innym podmiotom. Wszelkie przywileje związane z uczestnictwem w Programie są w takiej sytuacji anulowane.

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint