ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Władza rodzicielska. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Krystyna Gromek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  450
   
  PDF

  Przedmowa

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 48 stwierdza:

  "1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu".

  Ustawą regulującą w sposób szczegółowy problematykę małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w Tytule II Działu I Rozdziału II - w art. od 87 do 113 - precyzuje stosunki między rodzicami a dziećmi.

  Podstawowy trzon unormowania w zakresie stosunków prawnych między rodzicami a dziećmi stanowią przepisy o władzy rodzicielskiej (art. 92-113 KRO).

  Niniejsze opracowanie zawiera autorski komentarz do wyżej wskazanych przepisów KRO, przygotowany przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie - cywilistę oraz teoretyka i praktyka prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowanego omawianą problematyką.

  W opracowaniu uwzględniono również dotychczasowy dorobek orzeczniczy i piśmiennictwo w zakresie władzy rodzicielskiej, dostępne zarówno w tradycyjnych opracowaniach książkowych, jak i na nośnikach elektronicznych.

  Miejmy nadzieję, że lektura niniejszego komentarza umożliwi zainteresowanym dotarcie do źródeł pisanych i ułatwi tym samym podbudowę teoretyczną nieustającego procesu naszego wspólnego wychowania dla dobra własnego i otoczenia.

  Warto pamiętać, że życie codziennie niesie ze sobą różne niespodzianki, czasami nawet bolesne i dla rodziców, i dla dziecka, dlatego w sytuacjach szczególnie skomplikowanych, zawikłanych - bardziej przypominających węzeł gordyjski, niż radość, a raczej prozę życia, proponuję posługiwać się zasadą: "debilitas odium parit, educatio - amicos" co znaczy: "ułomność rodzi nienawiść, wychowanie - przyjaciół".

  Krystyna Gromek


  Stan prawny: Czeriwec 2008 r.


   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności