ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  235
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Ebook

  119,00 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:

  • następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny,
  • działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego,
  • ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • wysokości i okresu pobierania świadczeń,
  • wypłaty oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
  • regresowego dochodzenia należności od dłużnika alimentacyjnego,
  • ulg przyznawanych osobie uprawnionej oraz dłużnikowi alimentacyjnemu.

  Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu, a także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650). Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r. i dotyczą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej jeżeli cudzoziemiec:

  • zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
  • zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
  • wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Autorzy - Aneta Brzeźna oraz Aneta Korcz-Maciejko - łącząc swoje doświadczenie praktyczne oraz prace naukową w bardzo przystępny sposób wyjaśniają jak pomóc osobom uprawnionym do alimentów. Dzięki temu komentarz łączy w sobie praktyczne oraz teoretyczne podejście do tematu.

  Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemem alimentów.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności