ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem. Omówienie przepisów po nowelizacjach podwykonawczej i progowej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Arkadiusz Szyszkowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  332
   
  PDF

  Stan prawny: maj 2014 r.

  Publikacja ułatwi właściwą interpretację przepisów wprowadzonych nowelizacjami "podwykonawczą" i "progową" oraz działanie na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

  Książka zawiera:

  • najważniejsze zagadnienia po zmianach
  • tekst ustawy i aktów wykonawczych
  • wybrane orzecznictwo i opinie
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  Ustawa z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, została znowelizowana czterokrotnie od opublikowania tekstu jednolitego (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

  • ustawą z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984);
  • ustawą z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.1047);
  • ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.1473) oraz
  • ustawą z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423).

  Najważniejszymi z nowelizacji są dwie ostatnie:

  • podwykonawcza - wprowadzająca do systemu zamówień publicznych kompleksowe regulacje dotyczące podwykonawstwa (wejście w życie 24.12.2013 r.) oraz
  • progowa - podnosząca minimalny próg stosowania PrZamPublU do 30 000 euro oraz znacznie modyfikująca udzielanie zamówień w zakresie działalności naukowej i kulturalnej (wejście w życie 16.4.2014 r.).

  Nowelizacją podwykonawczą wprowadzono definicję podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Do pewnego stopnia nawiązuje ona do  funkcjonującej od lat regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 6471), dotyczącej podwykonawstwa.

  Nowelizacja progowa podniosła do prawie 156 000 zł brutto próg obowiązywania przepisów PrZamPublU przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z brakiem precyzyjnych norm udzielania zamówień podprogowych pojawiają się istotne różnice interpretacyjne, czy dana czynność zamawiającego nadal mieści się w granicach środków dostępnych prawem. Nie ma obowiązku zawierania umów w formie pisemnej, sporządzania pisemnego protokołu postępowania, obowiązku pisemności składanych ofert ani pisemnej formy porozumiewania się z wykonawcami.

  W niniejszej publikacji przedstawiono praktyczne wskazówki, jak:

  • interpretować zmienione przepisy,
  • podejmować trafne decyzje przy udzielaniu zamówień publicznych oraz
  • uzasadnić dokonane działania i wybory.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności