ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316-366 KPC (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  258
   
  PDF

  Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożliwiających m.in. profesjonalne przygotowanie się do sporządzania uzasadnienia wyroku przez sędziego czy sporządzania środka zaskarżenia przez pełnomocnika procesowego.

  Publikacja zawiera także konkretne podpowiedzi, w jaki sposób przygotować się do pisania pozwów, czy zaskarżania orzeczeń, dzięki temu, że wzbogacona jest licznymi przykładami, wskazówkami "Ważne dla praktyki" oraz przeglądem najnowszego orzecznictwa pogrupowanego w zakresie omawianych zagadnień w linie orzecznicze. Ten wybór orzecznictwa ma ogromne znaczenie praktyczne - przyporządkowany został konkretnym zagadnieniom, autor wskazuje także orzeczenia mające najistotniejsze znaczenie dla praktyki, a także odmienne rozstrzygnięcia sądu, które pozwalają na znalezienie argumentów do obrony racji klienta w sytuacjach problematycznych.

  Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych przez aplikantów zawodów prawniczych.

  Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z wydaniem wyroku:
  - częściowego,
  - zaocznego,
  - wstępnego,

  oraz z natychmiastową wykonalnością wyroku.

  Skomentowane zostały także zagadnienia poświęcone:
  - wyrokom zaocznym,
  - sprostowaniu, uzupełnieniu i wykładni wyroku,
  - nakazom zapłaty oraz
  - postanowieniom sądu.

  Szczegółowo skomentowane zostały także kwestie prawomocności orzeczeń sądowych w związku z bardzo praktycznym znaczeniem tych zagadnień dla kwestii ich zaskarżania.

  Prezentowany komentarz, dzięki  wieloletniej praktyce prawniczej Autorki jako sędziego i dokonanej analizie orzecznictwa w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do praktycznego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  Prezentowana książka dzięki praktycznym wskazówkom Autorki:


  - radcom prawnym i adwokatom zapewni odpowiednie przygotowanie się do składania środków odwoławczych i skutecznego stosowania przepisów KPC,
  - sędziom ułatwi wyrokowanie i pisanie uzasadnień,
  - aplikantom sądowym, adwokackim i radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do wykonywania zawodu i właściwego zachowania się w sądzie,
  - zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint