Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Opodatkowanie rynku nieruchomości (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  285
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Opodatkowanie rynku nieruchomości (wyd. 3) prezentuje w sposób szczegółowy zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się podmioty działające na polskim rynku nieruchomości. Aspekt podatkowy zamierzonej lub prowadzonej działalności jest niezwykle istotny, dlatego też w opracowaniu Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia oraz problemy podatkowe.

  Publikacja składa się z 6 części przedstawiających poszczególne fazy inwestycji w nieruchomości.

  W pierwszej części została omówiona faza inwestycyjna, w ramach której przedstawiono dwa sposoby nabycia nieruchomości przez inwestora: zakup polskiej spółki posiadającej nieruchomość i zakup nieruchomości. Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące opodatkowania tych rodzajów transakcji takie jak:

  • opodatkowanie kupującego i sprzedającego;
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy i nabywcy, a także sposoby ograniczania tej odpowiedzialności;
  • skutki podatkowe związane z transakcją aportu nieruchomości do spółki kapitałowej oraz spółki osobowej.

  Kolejna część przedstawia zagadnienia podatkowe dotyczące procesu budowlanego. W ramach poszczególnych podrozdziałów zostały omówione kwestie związane z opodatkowaniem robót budowlanych, kapitalizacją kosztów, zaniechanymi inwestycjami oraz budową projektów na sprzedaż.

  W części trzeciej opracowania autorzy omawiają zagadnienia związane z fazą operacyjną. W ramach tej fazy objaśniono problematykę inwestycji przeznaczonych pod wynajem, inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż, a także zagadnienia podatkowe, które mogą wystąpić przy leasingu nieruchomości i dystrybucja zysków z inwestycji nieruchomościowych.

  Następny faza inwestycyjna prezentuje konsekwencje podatkowe dotyczące finansowania spółki  kapitałem, dopłatami oraz długiem.

  Część piąta niniejszego opracowania przedstawia konsekwencje podatkowe wyjścia z inwestycji. Autorzy omawiają zagadnienia związane z:

  • sprzedażą spółki i sprzedażą aktywów;
  • dystrybucją zysku;
  • likwidacją spółki (spółki kapitałowej, spółki osobowej, zakładu).

  Ostatnia część została poświęcona planowaniu inwestycji na polskim rynku nieruchomości.

  Poruszane kwestie przedstawione są w sposób jasny i przystępny, z jak największym naciskiem na potrzeby praktyki - tak, aby pomóc inwestorom, deweloperom oraz firmom budowlanym w optymalnym a zarazem poprawnym zaplanowaniu oraz rozliczeniu podejmowanej działalności.

  Trzecie, zaktualizowane wydanie uwzględnia zmiany w powoływanych aktach prawnych, nowe regulacje prawne Unii Europejskiej oraz najnowsze orzecznictwo, tj. publikacja uwzględnia Modelową Konwencję w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku z 2010 r., na podstawie której m.in. obecnie Polska zawiera umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opracowanie zawiera również zmienione stawki podatku VAT np. sprzedaż gruntów niezabudowanych jest opodatkowana 23% stawką VAT, preferencyjna stawka 8% VAT obowiązuje w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Autorzy wskazują również regulacje jakie będą obowiązywały od 1.1.2014 r. dotyczące m.in. zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT - obowiązek podatkowy będzie powstawał zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Uwzględniono także znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące kursu walut właściwego dla obliczenia różnic kursowych. Dodatkowo, w rozdziale I uwzględniono problematykę inwestycji w nieruchomości za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, który w ostatnich latach cieszył się coraz większym zainteresowaniem.

  Książka przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Publikacja będzie przydatna dla dyrektorów finansowych, a także księgowych oraz innych osób, które odpowiadają za planowanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej i operacyjnej na rynku nieruchomości, muszą brać pod uwagę aspekty podatkowe.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności