ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2) (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2)

  Okładka książki O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2)

  Okładka książki O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2)

  Okładka książki O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  224
   
  PDF

  Ebook

  24,00 zł 34%
  15,95 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Wstęp

   

  Doświadczenie w  pracy dydaktycznej  z  cudzoziemcami  uczącymi  się  języka  polskiego, wśród których znaczącą liczbę stanowią biznesmeni, pokazało, że potrzebny jest podręcznik o tematyce biznesowej na średnim poziomie. Autorka wyszła z założenia, że już na poziomie średnio zaawansowanym możliwe jest, a zarazem pożądane posługiwanie się językiem specjalistycznym, jakim jest język biznesu.  

  Podręcznik  został  adresowany do  tych wszystkich, którzy ukończyli naukę  języka polskiego na poziomie podstawowym A1 i A2. Jest to więc podręcznik dla poziomów średnich B1 i B2, napisany z myślą o tych, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce, podstawowe słownictwo oraz struktury syntaktyczne używane w tej dziedzinie.

  Powstawaniu  O  biznesie  po  polsku  przyświecała  taka  koncepcja  metodyczna,  aby jako podręcznik specjalistyczny prezentował on słownictwo oraz struktury używane w biznesie, jednocześnie przywoływał struktury gramatyczne i słownictwo poznane przez uczących się języka polskiego na poziomie podstawowym - A1 i A2   I tak na przykład w lekcji pierwszej.

  „Dane  osobowe" pojawia  się nowe  słownictwo  z  kwestionariusza  osobowego  (stanowisko, zameldowanie),  ale  także powtarzane  są podstawowe konstrukcje  z narzędnikiem  (jestem Polakiem, jestem inżynierem, czy - mam 25 lat, pracuję w firmie x)   Takie podejście metodyczne pozwala na łagodne przejście z języka ogólnego do specjalistycznego   Uczący się nie są przytłoczeni nadmiarem nowego słownictwa i konstrukcji, nie są nieprzyjemnie zaskoczeni i zablokowani.

  Podręcznik może  być wykorzystywany  zarówno  do  pracy  z  nauczycielem,  jak  i  samodzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczególnych części oraz klucz do ćwiczeń pozwalają na samodzielną naukę.

  Układ lekcji w podręczniku jest następujący:

  • tekst lub dialog

  • słownictwo ogólne

  • słownictwo tematyczne

  • 15 minut na gramatykę (w tym m in. konstrukcje zdań)

  • ćwiczenia

  • wiadomości gospodarcze

   

  Na końcu podręcznika znajdują się:

  • słowniczek do tematów: „Czas wolny" oraz „Giełda"

  • tablice gramatyczne

  • klucz do ćwiczeń

  • słownik

  Tekst i dialogi (w zależności od tematu i kontekstu sytuacyjnego jest to albo dialog, albo tekst ciągły) prezentują ogólne realia prowadzenia biznesu w Polsce, konstrukcje syntaktyczne oraz słownictwo dotyczące danego tematu. Jako teksty modelowe mogą stanowić punkt wyjścia lekcji. Ta część może służyć ćwiczeniom w czytaniu oraz pracy nad wymową (teksty zostały nagrane na CD).

  Dialogi  i  teksty nie  tworzą  jakiejś historii, a to dlatego,  iż  zamiarem  autorki było,  aby z lekcji korzystano na zasadzie poradnika - uczący się może czytać dowolną lekcję, której znajomość jest mu potrzebna, np. „O gospodarce" czy „Rozmowa przez telefon".

  Słownictwo podzielone zostało na dwie grupy - ogólne oraz tematyczne. Słownictwo tematyczne zawiera zarówno słownictwo specjalistyczne związane z tematem lekcji, jak i słownictwo ogólne czy potoczne, które rozszerza zasób słów dotyczących tematów lekcji. W jego skład weszły również wyrażenia i  zwroty. Część  słownictwa  tematycznego stanowi punkt  „Łatwo zapamiętasz", w którym prezentowane są internacjonalizmy. W obrębie słownictwa tematycznego znalazły się słowa, które nie pojawiły się w tekście danej lekcji. O ich włączeniu zdecydowało kryterium frekwencyjne - analiza tekstów prasowych oraz tekstów autentycznych, pisanych przez biznesmenów. W słowniczku podaje się dwie formy czasownika,

  w kolejności - najpierw niedokonany, potem dokonany, niezależnie od tego, który czasownik pojawił się w tekście. Zdarza się, iż pewne słowa, które autorka uznała za ważne, a  jednocześnie trudne do zapamiętania, powtarzają się w słowniczku dwukrotnie (np. potwierdzać, odwoływać, przekładać znajdują się w lekcji 3 oraz w lekcji 8)  

  Przyswojenie słownictwa specjalistycznego jest obok opanowania konstrukcji syntaktycznych podstawą posługiwania się językiem specjalistycznym   Dlatego nowe słowa są potem używane w ćwiczeniach zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych. Dzięki dużej ilości powtórzeń mogą być zapamiętane przez uczących się.

  Punkt „15 minut na gramatykę" prezentuje nowe zagadnienia gramatyczne albo też przywołuje te poznane w trakcie kursu podstawowego, które autorka uznała za  trudne,  jak np. odmiana czasownika chcieć w trybie warunkowym.

  Pamiętając jednak o tym, że podręcznik ukazuje się w  serii  „Język  polski  dla  cudzoziemców", autorka nie powtarza wszystkich zagadnień gramatycznych, które pojawiają  się w trakcie kursu (deklinacji rzeczownika czy koniugacji). Podstawą, do której odsyła się korzystających z O biznesie po polsku, jest podręcznik Ewy Lipińskiej Z polskim na ty. Dla tych wszystkich, którym dla przypomnienia gramatyki wystarczy rzut oka na tablice, na końcu podręcznika zamieszczono tablice gramatyczne - zestawienie odmiany rzeczowników, zaimków dzierżawczych oraz zaimków osobowych przez przypadki, odmiany czasownika, a także zestawienie liczebników w mianowniku, bierniku i dopełniaczu.

  W paragrafie „Konstrukcje" prezentowane są konstrukcje syntaktyczne, do których należą zarówno konstrukcje charakterystyczne dla  języka biznesu,  jak i takie, które  stosowane są w języku ogólnym.

  Podstawą ostatniej części podręcznika, w której ćwiczone jest  rozumienie ze  słuchu,  są krótkie artykuły prasowe nagrane na CD   Ich treść stanowią informacje gospodarcze. Integrując rozumienie ze słuchu z pozostałymi sprawnościami, autorka proponuje na koniec pytania wiążące się z treścią artykułu, a jednocześnie odwołujące się do doświadczenia uczącego się, na które może on odpowiedzieć ustnie lub pisemnie.

  Podręcznik został przetestowany na sześciu różnych grupach średnio zaawansowanych  

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności