Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1281
   
  PDF
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury.  Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:
  • obowiązku alimentacyjnego,
  • małżeńskich ustrojów majątkowych,
  • opieki i kurateli,
  • pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej,
  • rozwodu.

  Wydanie trzecie zawiera omówienie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanych od momentu opublikowania drugiego wydania, w tym nowelizacji Kodeksu wynikającej z ustawy z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wobec małoletnich oraz dużej nowelizacji związanej z opublikowaniem nowej ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która m.in. dodała do KRO nowe przepisy określające zasady umieszczania dziecka (rodzeństwa) w pieczy zastępczej, jego powrotu do rodziny, a także wyboru osoby sprawującej pieczę zastępczą. Te ostatnie zmiany weszły w życie 1.1.2012 r.

  Komentarz obejmuje również - poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym - najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności