Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1459
   
  PDF

  Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku omawiającym w sposób szczegółowy i kompletny poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pragnąc wzmocnić związki między Państwami oraz umocnić pokojową przyszłość Unia Europejska postanowiła wydać ten akt prawny.

  Karta Praw Podstawowych nie zawiera jednak tylko praw fundamentalnych dotyczących obywateli Unii, bazuje ona na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności, mając za podstawę zasady demokracji oraz państwa prawnego. Wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej spowodowało postawienie jednostki w centrum uwagi, starając się przy tym respektować odmienność kultur i tradycji poszczególnych krajów, tożsamość narodową oraz ich organizację władz publicznych. Ponadto Karta Praw Podstawowych wspiera zrównoważony rozwój wszystkich krajów oraz zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.

  Publikacja ta pozwala na:

  • dokładne poznanie fundamentalnych praw obywatela obowiązujących nie tylko na terenie własnego kraju, ale również na terenie całej Unii Europejskiej;
  • uniknięcie odpowiedzialności wynikającej z nieodpowiedniego korzystania z praw podstawowych;
  • spojrzenie na fundamentalne prawa człowieka nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej ze względu na bogate orzecznictwo.

  Karta Praw Podstawowych systematyzuje prawa wynikające z konstytucji poszczególnych państw członkowskich, Europejskiej  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy. Ponadto, opierając się na bogatym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pokazuje jak w praktyce wygląda stosowanie fundamentalnych praw człowieka.

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • Godności człowieka - dotyczącej prawa do życia, integralności cielesnej oraz zakazu tortur, poniżającego traktowania lub karania oraz niewolnictwa i pracy przymusowej;
  • Wolności - obejmującej bezpieczeństwo, życie prywatne i rodzinne, ochronę danych osobowych; prawo do: nauki, własności oraz azylu; wolność myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji, zgromadzania oraz stowarzyszania się, sztuki i nauki, wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy;
  • Równości - odnoszącej się zakazu dyskryminacji oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz płciowej, a także to praw dziecka, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych;
  • Solidarności - stosowanej w związku z: szeroko pojętymi uprawnieniami pracowniczymi, pomocą społeczną i mieszkaniową, pomocą socjalną, dostępem do służby zdrowia oraz ochroną środowiska i konsumentów;
  • Praw obywatelskich - wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a także prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu;
  • Wymiaru sprawiedliwości - obejmującego rzetelny proces sądowy, domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym oraz zasadę ne bis in idem procedatur;
  • Postanowień ogólnych - wskazujących poza zakresem stosowania Karty, zakres i wykładnie gwarantowanych praw oraz zasad, poziom ochrony oraz zakaz nadużywania fundamentalnych praw.

  Komentarz adresowany jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków poruszających się w dziedzinach prawa Unii Europejskiej. Szczególnie pomocny będzie dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów oraz studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i politologicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką praw i wolności obywatelskich.

  Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

  Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

  Dostęp trwa od 15 listopada 2012 r. do 15 listopada 2013 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z Protokołem Nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa,
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności