Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Studio Katolik

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  studio-katolik Nasze studio multimedialne zrodziło się z idei ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Salwatorianów: aby każdy człowiek poznał i pokochał Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ojciec Jordan pragnął wykorzystać wszelkie możliwe i godne środki oraz narzędzia, by dotrzeć z Ewangelią do jak największej liczby osób. Śmiało można powiedzieć że ten prosty, niezamożny ksiądz katolicki okazał się nie tylko wybitnym Ewangelizatorem, ale także prekursorem nauczania Kościoła w kwestii środków społecznego przekazu. W latach kiedy żył, na przełomie XIX i XX wieku głęboko wierzył, że każdym możliwym i godziwym środkiem można i należy docierać do każdego człowieka bez wyjątku, by głosić orędzie o Zbawicielu.
  Więcej »