Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  instytut-psychologii-polskiej-akademii-nauk Działalność naukową prowadzimy od 1980 r., kiedy to z inicjatywy prof. Janusza Reykowskiego powstał Zakład Psychologii PAN. Zakład Psychologii PAN przekształcony został w Instytut Psychologii PAN w 1989 r. uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 4 lipca 1989 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 1 sierpnia 1989 r. Instytut Psychologii PAN wpisany jest do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-I-55/98.
  Instytut Psychologii PAN ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz wszczynania postępowania w sprawie nadawania tytułu profesora.
  W naszej działalności skupiamy się na realizacji badań podstawowych i kształceniu kadry naukowej.
  Więcej »