ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  dr Michał Kuliński
  Wydawnictwo:
  Verlag Dashofer
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  50
   
  PDF
  Tematyka

  Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne.

  Korzyści

  W publikacji znajdziesz odpowiedzi naszereg pytań m.in.:
  - kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
  - jakie są ograniczenia wpozwoleniu nabudowę,a jakiew decyzji o warunkach zabudowy?
  - w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego?
  - co rozumie się przez pojęcie działki sąsiedniej?


  I wiele innych przykładów z orzecznictwa wplanowaniuizagospodarowaniu przestrzennym

  Spis treści

  Brak gwarancji niezmienności otoczenia
  Linia zabudowy
  Ład przestrzenny
  Lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
  Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową
  Pojęcie działki sąsiedniej
  Lokalizacja inwestycji celu publicznego może przekształcić ład przestrzenny
  Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Prawo własności nie ma prymatu przy planowaniu przestrzennym
  Jeden plan miejscowy dla jednej nieruchomości
  Obliczanie powierzchni obiektu handlowego wielkopowierzchniowego
  Kontynuacja funkcji w planowaniu przestrzennym
  Sąsiad jako strona w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy
  Przeznaczenie terenu na podstawie ewidencji gruntów i budynków
  Obowiązek organów uzasadnienia rozstrzygnięcia
  Plan przestrzenny jako kryterium dopuszczalności użytkowania wieczystego w prawo własności
  Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości
  Plan miejscowy bez zakazów adresowanych do indywidualnych podmiotów
  Nadużycie uprawnień gminy w ustaleniu planu miejscowego
  Przesłanki zgodności z prawem planu miejscowego
  Ograniczenia w pozwoleniu na budowę a nie w decyzji o warunkach zabudowy
  Interes prawny przy zagospodarowaniu terenu
  Tryb pracy nad planem miejscowym
  Ochrona interesu prawnego właścicieli nieruchomości przy tworzeniu planu
  Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu
  Ustalenia studium wiążące dla organów gminy
  Plan musi być zgodny ze studium
  Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych do studium
  Studium nie może stanowić podstawy odmowy zgody na inwestycję
  Studium wiążące tylko przy sporządzaniu planu miejscowego
  Uchwalenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności