ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  mgr inż. Fryderyk Łasak
  Wydawnictwo:
  Verlag Dashofer
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  141
   
  PDF
  Tematyka

  W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.

  Korzyści

  Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:
  - przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń
  - wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 instalacje elektryczne niskiego napięcia
  - pomiary wielkości elektrycznych
  - pomiar rezystancji uziemienia uziomu
  - pomiary natężenia oświetlenia
  - badania sprzętu ochronnego
  - sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami


  Spis treści
  1. Wstęp
  2. Przepisy prawne
  3. Wymagania normy pn-hd 60364-4-41:2009 instalacje elektryczne niskiego napięcia
  4. Wymagania norm odnośnie do badań instalacji i urządzeń niskiego napięcia
  5. Wymagania normy pn-hd 60364-6:2008 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  6. Pomiary wielkości elektrycznych
  7. Ochrona uzpełniająca
  8. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu
  9. Pomiary natężenia oświetlenia
  10. Zakres pomontażowych badań odbiorczych urządzeń i układów zgodnie z pn-e 04700:2000
  11. Badania prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia
  12. Pomiary eksploatacyjne dla elektrycznych urządzeń napędowch
  13. Instalacje grzejne
  14. Pomiary eksploatacyjne agregatów prądotwórczych i zasilaczy ups
  15. Badania spawarek i zgrzewarek
  16. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych na suwnicach i dźwignicach
  17. Pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
  18. Pomiary w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w podwyższonej temperaturze i atmosferze szkodliwej
  19. Badania sprzętu ochronnego
  20. Sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami
  21. Literatura


  Autorzy

  Autorem publikacji jest wybitny specjalista i właściciel Zakładu Badań Elektrycznych El-Fred, mający duże doświadczenie w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności