ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Okładka książki/ebooka Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

  Okładka książki Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

  Okładka książki Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

  Okładka książki Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej

  Wydawnictwo:
  Infor PL
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  92
   
  PDF
  Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie (wyliczenie, nazwanie) tych obowiązków lub potwierdzenie ich przyjęcia przez pracowników dokumentem, w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym nie zwalnia go z odpowiedzialności za ich wykonywanie, w tym z tytułu nadzoru. W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczególnych i trudnych przypadków dotyczących np.: - przejmowania kompetencji kierowników jednostek w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości przez kierowników organów nadrzędnych tych jednostek, - niewłaściwego funkcjonowania wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych, - faktycznego zakresu obowiązków ciążących bezpośrednio na kierownikach jednostek w ramach prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, - skutecznego sposobu powierzania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej przez kierowników jednostek ich pracownikom (w tym głównemu księgowemu). Ponadto w publikacji zamieszczone są m.in.: wzór upoważnienia imiennego do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, wzór pełnomocnictwa udzielonego zastępcy burmistrza do zawierania umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, wzór upoważnienia dla kierownika referatu do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych oraz przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego, zawierające powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint