ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Gdybym znał dobrze język polski.... Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  345
   
  PDF

  Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego głównie dla słuchaczy początkujących i średnio zaawansowanych. Zawiera 40 jednostek metodycznych poświęconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej, klucz do ćwiczeń umożliwiający studentowi samodzielną pracę z podręcznikiem oraz przykładowy test z zakresu poprawności gramatycznej (wraz z kluczem) dla poziomu B1, wzorowany pod względem technik egzaminowania i punktacji na oryginalnych zadaniach certyfikatowych. Każda jednostka metodyczna składa się z tekstu i zestawu ćwiczeń obejmującego: 1. sprawdzenie zrozumienia tekstu; 2. ćwiczenia wdrażające omawianą formę lub konstrukcję gramatyczną; 3. ćwiczenia kontrastujące ją z innymi jednostkami morfologicznymi, podobnymi pod względem formy lub funkcji; 4. ćwiczenia sprawdzające; 5. ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne związane z tekstem. Zamieszczone w Wyborze materiały mogą być wykorzystane zależnie od potrzeb na wszystkich etapach procesu dydaktycznego: prezentacji, wdrożenia oraz utrwalenia i kontroli przyswojenia struktur. Książka może również służyć cudzoziemcom pragnącym samodzielnie doskonalić swoją znajomość polszczyzny.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności