ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Lidia Bagińska
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  353
   
  PDF

  Prezentowana książka:

  • radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
  • zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim,
  • zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi.

  Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

  Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znacznie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej.

  Książka zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszonej z powodu:

  • nieważności postępowania (podstawa proceduralna),
  • oczywistego uzasadnienia (podstawa proceduralna),
  • potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości (podstawa materialnoprawna),
  • wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialnoprawna).

   

  Książka, w stosunku do poprzedniego wydania została także uzupełniona o:

  • kazus wraz z rozwiązaniem (polegający na sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w związku z naruszeniem prawa materialnego - art. 3983 par. 1 pkt. 1 KPC),
  • przegląd orzecznictwa do poszczególnych tematów omawianych w części komentarzowej książki.

  Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi - w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury - praktycznych aspektów sporządzania skargi kasacyjnej.

  Zaprezentowany w książce kazus odpowiada modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.). Czytelnik otrzymuje opisane założenia, pisma procesowe oraz wyroki, które stanowią materiał do rozwiązania kazusu.

  Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki zaprezentowane rozwiązanie zwraca uwagę czytelnika na:

  • zachowanie wymagań formalnych skargi kasacyjnej,
  • umiejętność zastosowania właściwych przepisów oraz ich interpretację,
  • poprawność zaproponowanego rozwiązania oraz uwzględnienie interesu reprezentowanej strony.

  Ogromny walor praktyczny publikacji stanowi wybór orzecznictwa dotyczący takich zagadnień jak: dopuszczalność skargi kasacyjnej, legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej, termin do wniesienia skargi, sąd właściwy do przyjęcia skargi kasacyjnej, forma i treść skargi, podstawy skargi, przymus adwokacko-radcowski, procedura postępowania w sprawie skargi kasacyjnej, związanie wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy, odpowiednie stosowanie do postępowania kasacyjnego przepisów o apelacji, koszty postępowania kasacyjnego. Wybór orzeczeń został zamieszczony na końcu komentarza do omawianych tematów.


  Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

  Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu "kod dostępu" wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

  Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

  Dostęp trwa od 15 kwietnia 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint