Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Praca zbiorowa
  Wydawnictwo:
  Verlag Dashofer
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  120
   
  PDF
  • Praca socjalna – cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej
  • Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym
  • Diagnozowanie środowiska
  • Organizowanie społeczności lokalnej
  • Komunikacja społeczna
  • Planowanie działań
  • Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną
  • Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
  • Integracja osób wykluczonych społecznie
  • Działalność informacyjna i poradnictwo
  • Pomoc i samopomoc
  • Praca metodą projektów socjalnych
  • Organizowanie grup samopomocy
  • Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych
  • rganizowanie czasu wolnego
  • Wolontariat
  • Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
  • Profilaktyka w społeczności lokalnej

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności