ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Związki zawodowe w zakładzie pracy (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  359
   
  PDF

  Celem publikacji jest dokonanie właściwej wykładni przepisów o związkach zawodowych.

  Niniejsza książka to:

  - Esencja najnowszych poglądów prezentowanych w orzecznictwie oraz w komentarzach

  - Omówienie i interpretacja przepisów dotyczących zbiorowego prawa pracy

  - Praktyczne wskazówki, jak współpracować ze związkami zawodowymi

  Publikacja opisuje m.in.:

  - uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy,

  - kwestię uczestnictwa związków zawodowych w zarządzaniu zakładem pracy,

  - obowiązki związków zawodowych,

  - współdziałanie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej w procesie zwolnień grupowych i indywidualnych,

  - spory zbiorowe.

  Każdy z rozdziałów zawartych w  książce to esencja najnowszych poglądów prezentowanych ostatnio w orzecznictwie oraz w komentarzach. Poszczególne rozdziały zawierają omówienie i interpretację przepisów dotyczących zbiorowego prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

  Założeniem przyświecającym Autorce w trakcie pisania niniejszej publikacji było opracowanie materiału skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków - menedżerów, kadrowców oraz osób zajmujących się obsługą prawną pracodawców.

  Skrócony spis treści:

  Rozdział I. Status  związku zawodowego w zakładzie pracy

  Rozdział II. Szczególna ochrona stosunku pracy

  Rozdział III. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

  Rozdział IV. Spory zbiorowe

  Rozdział V. Udział związków zawodowych w procesie zwolnień grupowych

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności