ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  263
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" zostały szczegółowo przedstawione zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego.

  Publikacja jest jedynym na rynku komentarzem dotyczącym tej tematyki, który poświęcony został tylko projektom aktów prawa miejscowego. Tworzenie aktów prawa miejscowego stanowi trudne zadanie i poważne wyzwanie dla projektodawców. Pogłębia to fakt że prawodawca, określając sposób (metodę) stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu, stosuje w szczególności formułę "odpowiedniego stosowania".

  W części I. publikacji Autorzy wskazują jakie jest znaczenie Zasad techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego.

  Część II. zawiera obszerny komentarz do rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. kwestie dotyczące:

  1. Stosowania Zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego oraz ich projektów;
  2. Projektu aktu prawa miejscowego (dział I rozporządzenia), poruszających takie zagadnienia jak:
  • budowa aktu prawa miejscowego,
  • tytuł aktu prawa miejscowego,
  • oznaczenie aktu prawa miejscowego,
  • układ i postanowienia przepisów merytorycznych, końcowych oraz przejściowych i dostosowujących,
  • przepisy upoważniające i karne;
  1. Zmiany (nowelizacji) aktu prawa miejscowego (dział II rozporządzenia);
  2. Tekstu jednolitego (dział III rozporządzenia);
  3. Sprostowania błędów (dział IV rozporządzenia);
  4. Projektu aktu prawa miejscowego jako aktu wykonawczego (dział V rozporządzenia);
  5. Projektów aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwały i rozporządzenia) (dział VI rozporządzenia);
  6. Typowych środków techniki prawodawczej (dział VIII rozporządzenia).

  Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu.

  Prezentowany komentarz został przygotowany przez zespół Autorów złożony z pracowników naukowych i doktoranta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Kancelarii Sejmu zajmujących się przygotowywaniem projektów przepisów aktów normatywnych. Zawarte w komentarzu omówienia przepisów prawnych, dotyczących aktów prawa miejscowego (ich projektów), są odzwierciedleniem nie tylko opinii i poglądów zespołu Autorów jako całości, ale także doświadczeń poszczególnych jego uczestników.

  W trakcie przygotowywania niniejszego komentarza przyjęto jako podstawowe założenie, że opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organów stanowiących akty prawa miejscowego (projektodawców tych aktów). Dlatego niniejsza publikacja będzie z pewnością przydatna dla gmin, powiatów, województw - w szczególności dla osób w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się tworzeniem aktów prawa miejscowego, legislatorów oraz aplikantów aplikacji legislacyjnej, a także dla wszystkich osób pragnących pogłębić wiedzę z tego zakresu.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint