Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  137
   
  PDF

  Ebook

  12,00 zł 20%
  9,60 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Prezentowana publikacja zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawczego zrealizowanego w latach 2010-2012. Zarysowane w rozdziale metodologicznym parametry badań uzmysławiają, że uzyskane wyniki mogą uchodzić za reprezentatywne dla zarysowanego pola badawczego. Sposób ujęcia zagadnienia pozwala ufać, że udało się oddać rzeczywisty obraz przekonań, opinii i interpretacji respondentów poświęconych idei wsparcia postpenitencjarnego.
  Intencją autorów nie było przygotowanie wyczerpującej monografii poświęconej podjętemu zagadnieniu. Stąd wziął się zamysł zastosowania formuły szkicu empirycznego, pozwalającego się skupić na czynnościach poznawczo-diagnostycznych, w minimalnym zaś stopniu na analizie dostępnych źródeł.
  Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu diagnoza, analiza i interpretacja jest zabiegiem mającym na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak pomoc postpenitencjarną postrzegają sami zainteresowani. Główne kwestie badawcze można sytuować na styku
  pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i socjologii
  wychowania.
  Praca w swej zasadniczej części opiera się na badaniach empirycznych umożliwiających
  eksplorowanie zjawisk w czasie i przestrzeni oraz wykrywanie siły związków, a także
  określanie istotności zmiennych1. Wybór formuły badań diagnostycznych okazał się
  najbardziej obiecujący, daje bowiem szansę uzyskania wartościowych danych dla refleksji
  empirycznej. Zasadniczym zadaniem było sporządzenie opisu treści i struktury
  świadomości osadzonych z uwzględnieniem jej subiektywnych i obiektywnych odczuć,
  będących punktem wyjścia do ważnych wniosków poznawczych i wynikających z nich
  działań edukacyjnych.
  Opracowanie zostało osnute na schemacie typowej triady, z wydzieloną częścią teoretyczną,
  metodologiczną i empiryczną, choć proporcje tych fragmentów są dalekie od
  klasycznie stosowanych rozwiązań. Przyjęto założenie, że im bardziej rozbudowany blok
  treści empirycznych, tym większa doza wiedzy nowej, a zatem najbardziej wartościowej2.
  Wyniki przeprowadzonych analiz mają bez wątpienia charakter aplikacyjny i mogą zostać
  wykorzystane zarówno w praktyce, jak i na gruncie teorii pedagogicznej. Autorzy mają
  nadzieję, że niniejsza praca zostanie odebrana jako głos w dyskusji nad jednym z kluczowych
  zagadnień penitencjarnych i resocjalizacyjnych, a jednocześnie jako przejaw troski
  o losy osób opuszczających zakłady karne.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności