Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Okładka książki/ebooka Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Okładka książki Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Okładka książki Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Okładka książki Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Wydawnictwo:
  Infor PL
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  110
   
  PDF
  Książka Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych przedstawia typowe księgowania na poszczególnych kontach objętych załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia. Plan kont określony w tym załączniku obowiązuje również samorządowe zakłady budżetowe, prowadzące działalność zbliżoną do działalności podmiotów gospodarczych, ale w niektórych przypadkach brak jest wyraźnego rozgraniczenia operacji księgowych na jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Autor książki pogrupował typowe księgowania na kontach opisanych w załączniku nr 3 w zależności od potrzeb w rozbiciu na operacje charakterystyczne dla: - państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, - samorządowych zakładów budżetowych. Poza typowymi księgowaniami na kontach syntetycznych, przeznaczonych do ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego księgowania, przedstawiono typowe zapisy na kontach pozabilansowych, służących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych do dokonywania na podstawie odpowiednich dokumentów księgowań zgodnie z zasadą pojedynczego zapisu. Dzięki publikacji dowiesz się m.in. na temat zapisu strony Wn i Ma kont : - zespołu 0 Majątek trwały - zespołu 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe - zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia - zespołu 3 Materiały i towary - zespołu 4 Koszty według rodzajów - zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie - zespołu 6 Produkty - zespołu 7 Przychody, dochody i koszty - zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy - pozabilansowe O autorze: Jan Charytoniuk - wieloletni pracownik kontroli skarbowej oraz finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, głównie sektora samorządowego

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności