ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Krzysztof Majczyk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  380
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Książka niniejsza składa się z: CZĘŚCI I. poświęconej skargom sądowym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych) oraz CZĘŚCI II. poświęconej skargom kasacyjnym w sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych).

  CZĘŚĆ I. składa się z 4 rozdziałów:

  Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skarg sądowych przed WSA w sprawach administracyjnych, zwłaszcza w sprawach podatkowych, poświęcony omówieniu procesowej instytucji skargi sądowoadministracyjnej

  Rozdział 2. DWA WZORY SKARGI (in abstracto) PRZED WSA w sprawach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych:

  • wzór skargi sądowoadministracyjnej przed WSA z obszernymi zarzutami materialnymi strony (z uwzględnieniem przepisów materialnego prawa podatkowego);
  • wzór skargi sądowoadministracyjnej przed WSA z obszernymi zarzutami proceduralnymi strony (w tym przepisów proceduralnego prawa podatkowego),

  Rozdział 3. ORZECZNICTWO WSA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH (w tym w sprawach podatkowych), z podziałem na:

  • orzecznictwo NSA sprzed 2002 r.,
  • orzecznictwo WSA po 2002 r., oraz
  • orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach administracyjnych (w tym w sprawach podatkowych),

  Rozdział 4. KAZUSY ZE WZORAMI SKARG PRZED WSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych) wraz z objaśnieniami; zawierają one porównania czyli opinie co do podobieństw lub odmienności zarzutów oraz argumentacji stosowanych w danych skargach w sprawach podatkowych wobec zarzutów oraz argumentacji stosowanych w danych skargach w sprawach administracyjnych.

   

  CZĘŚĆ II. składa się z następujących czterech rozdziałów:

  Rozdział 1. PRAKTYCZNY KOMENTARZ do skargi kasacyjnej przed NSA w sprawach administracyjnych (z uwzględnieniem spraw podatkowych),

  Rozdział 2. DWA WZORY SĄDOWEJ SKARGI KASACYJNEJ (in abstracto) PRZED NSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych), jeden zawiera obszerne zarzuty materialne strony, a drugi zarzuty proceduralne strony,

  Rozdział 3. ORZECZNICTWO NSA i TK w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych),

  Rozdział 4. KAZUSY wraz ze wzorami skarg kasacyjnych przed NSA w sprawach administracyjnych (w szczególności w sprawach podatkowych).

  Każda ze skarg sądowych w sprawach administracyjnych (z uwzględnieniem spraw podatkowych) zawiera wiele przykładów zróżnicowanych pod wieloma względami zarzutów procesowych. Jednak owo istotne novum w niniejszej publikacji w stosunku do niezbyt bogatej współczesnej literatury procesowej polega właśnie na tym, że kazusy podzielono według typowych grup zarzutów.

  Do każdego wzoru skargi dołączone będą objaśnienia, co do m.in.:

  • właściwości sądu,
  • zarzutów,
  • wniosków proceduralnych,
  • środków prawnych,
  • terminów,
  • kosztów,
  • opłat,
  • zwolnień itp.

  Formuła książki koncentrować się będzie na sprawach podatkowych, najbardziej zawiłych i trudnych do zrozumienia dla prawnika, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta czy księgowego, niespecjalizującego się w proceduralnym prawie podatkowym.

  Ze względu na swój praktyczny charakter publikacja adresowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych oraz osób, które przystępują do egzaminu na doradcę podatkowego,  biegłych rewidentów, księgowych a także przedsiębiorców, czy też do pracowników administracji podatkowej. Książka z pewnością okaże się również pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, którzy przegotowując się do konkretnego zawodu pragną pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint