ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Rynkowe usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu konsensu i pewności prawnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  487
  Druk:
  oprawa miękka
   
  PDF

  Książka

  niedostępna

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Ebook

  119,00 zł 18%
  97,58 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Postanowienia Traktatu pozwalają, co do zasady, na pogodzenie ze sobą celów polityki publicznej państw członkowskich z konkurencyjnymi celami, jakie stawia przed sobą Unia Europejska jako całość, ale codzienna praktyka organizowania i finansowania usług użyteczności publicznej rodzi wiele konfliktów między władzami publicznymi i Komisją Europejską. Instytucje zamawiające oskarżane są o nieprzestrzeganie zasad sformułowanych w unijnym prawie wtórnym, same z kolei skarżą się, że prawo to jest skomplikowane, niespójne i nie nadąża za zmianami zachodzącymi w otoczeniu rynkowym.

  Wydaje się, że minione dziesięciolecia powinny być wystarczająco długim okresem na wypracowanie koncepcji, która - harmonizując w wymiarze unijnym zasady funkcjonowania w państwach członkowskich rynkowych usług użyteczności publicznej - mogłaby zarazem uwzględnić różnorodność typową dla tego typu usług i specyfikę sytuacji, w których usługi takie są świadczone. Bez wątpienia wiele osiągnięto, ale równie liczne były porażki. W dużej mierze właśnie przeszkodom, jakie stawały na drodze ku wytyczonym celom, została poświęcona ta książka. Zamiarem autora jest pokazanie, jak zawiłe mogą być ścieżki dochodzenia do konsensu w sferze, która należy do kluczowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym - a to oznacza, że również politycznym.

  Autor podjął rozważania nad zagadnieniami analizowanymi już wcześniej zarówno w naukach ekonomicznych, jak i prawnych, ale - w świetle dynamicznych zmian stosunków społeczno-ekonomicznych, skłaniających do modernizacji przyjętych poglądów - wymagającymi rozpoznania na nowo. (...) Tak właśnie się stało w przypadku recenzowanej pracy. Stanowi ona ważny głos w dyskusji nad charakterem porządku instytucjonalnego Unii Europejskiej, z ważnymi odniesieniami do problematyki krajowej.

  Dr hab. Paweł Chmielnicki,
  prof. WSIZ Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle istotną z punktu widzenia każdego obywatela tematykę dotyczącą usług o charakterze użyteczności publicznej (...). Stanowi cenne uzupełnienie na rynku wydawniczym, w szczególności z uwagi na fakt, że dotyka ona trzech warstw wzajemnie się przenikających, tj. warstwy prawnej, ekonomicznej i społecznej. Dotychczasowe publikacje z tego zakresu zawierały rozważania prawnicze, dokonywane bez ukazania szerszego kontekstu ekonomicznego. Tym samym oryginalność tej publikacji wyraża się w interdyscyplinarnym jej ujęciu.

  Dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności