Recenzje:
Książka zmniejsza lukę między codzienną praktyką programowania a wiedzą ekspertów. Czytelnik znajdzie w niej opisany szczegółowo proces budowy oprogramowania począwszy od przygotowania projektu, określenia wymagań i szkieletu architektury, na wyborze języka oraz technologii i praktyki programowania kończąc. Pozna zasady definiowania klas i procedur. Znajdzie informacje na temat sterowania programem w kodzie liniowym oraz sposobów wykorzystania instrukcji warunkowych i iteracyjnych. Dowie się, co wpływa na jakość oprogramowania i jakie są metody jej podwyższenia, a także jaka jest w tym rola testów. Nauczy się „rzemiosła programisty”, w tym prawidłowego formatowania kodu źródłowego, pisania komentarzy i sporządzania dokumentacji. Uzyskana z podręcznika wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą programiście pisać programy szybciej i uniknąć w przyszłości problemów, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli zwłaszcza nad dużymi projektami.

NetWorld Piotr Kociatkiewicz, 02/2011