Recenzje:
Publikacja jest kierowana przede wszystkim do osób, które mają doświadczenie w zakresie tworzenia serwisów i aplikacji internetowych. Ma im pomóc we wzbogacaniu istniejących projektów o nowoczesne rozwiązania zrealizowane w oparciu o technologię Ajax. Warto przy tym podkreślić, że Ajax ma uzupełniać, a nie zastępować dotychczas wykorzystywane elementy, dzięki czemu witryny będą prawidłowo funkcjonowały w przypadku wyłączenia Obsługi skryptów JavaScript. W trakcie lektury czytelnicy dowiadują się, jak powinni przygotować się do wdrażania nowej technologii, poznają najważniejsze elementy, narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem oraz przyswajają techniki dynamicznego aktualizowania danych. Autorka odnosi się ponadto do zagadnień związanych z wpływem Ajaksa na utratę historii w przeglądarce, tworzeniem odnośników do dynamicznie modyfikowanych stron oraz stosowaniem zaawansowanych efektów wizualnych opartych o język SVG i obiekt Canvas. Przybliża też aspekty wzbogacania witryn o popularne usługi sieciowe (np. Google Maps) i zwraca uwagę na skalowalność, wydajność i bezpieczeństwo nowych rozwiązań.

Magazyn Internet KK, 08/2008