ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
   Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o:
  • nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty
  • istotnych dla szkół regulacjach prawnych
  • aktualnych wydarzeniach w oświacie
  • hospitacjach
  • programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły
  • przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów
  • edukacji w Europie
  • orzecznictwie

  Miesięcznik publikuje także odpowiedzi na aktualne pytania czytelników.

  Korzyści

  „Raport Dyrektora Szkoły” to niezbędna pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dzięki miesięcznemu serwisowi informacyjnemu:

  • będziecie zawsze na bieżąco ze zmianami prawnymi
  • zyskacie praktyczne przykłady i materiały pomocne w pracy
  • uzyskacie odpowiedź na nurtujące pytania
  • wzbogacicie swoją wiedzę z zakresu zarządzania w edukacji

  Uwaga!
  Jeśli zdecydujecie się Państwo wykorzystać nasz poradnik do: 
  • organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
  • przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  • szkoleń rad pedagogicznych,

  możecie zakupić go ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
   zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 rozp. MENiS z 29.03.2002 r. (DZU nr 46, poz. 430).

  Aktualności

  Serwis informacyjno – doradczy, rozsyłany co miesiąc przez Internet w formie PDF.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint