ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Stan prawny: 1 października 2013 r (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Maciej Nałęcz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  566
   
  PDF

  Książka zawiera najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i wychowawczych

  Stan prawny aktów 1 października 2013 r

  Wydanie 2 książki Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 zawiera najnowsze zmiany w przepisach kadrowych, dotyczące m.in.:

  • Kodeks pracy - nowelizacja zasad przyznawania urlopów macierzyńskich i wychowawczych (ostatnia zmiana wchodząca w życie 1 października 2013)
  • Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (na  dzień 19 września jest to projekt, planowane wejście w życie rozporządzenia - 1 października 2013 r.)
  • Ustawa o czasie pracy kierowców - ostatnie zmiany - 16 lipca 2013 r.
  • Ustawa o pracownikach samorządowych - ostatnie zmiany - 1 września 2013 r.

  To zbiór przepisów, na który składa się Kodeks pracy i 42 akty prawne (ustawy i rozporządzenia). Przepisy te zostały uporządkowane w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych i określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Wśród nich m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentacja pracownicza, ustalanie wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, usprawiedliwianie nieobecności w pracy, zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników, ochrona pracy kobiet, badania lekarskie, przedstawicielstwo pracowników, praktyki absolwenckie.

  Dodatkowo opracowanie zostało wzbogacone o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Książka zawiera szereg udogodnień, m.in.: w przypisach do ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wykonawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy, obejmujący wszystkie przepisy zawarte w publikacji. Warte uwagi są także NARZĘDZIA KADROWE - praktyczne tabele, zestawienia i wyjaśnienia przydatne w codziennej pracy działów kadrowych.

  TYLKO PRZYDATNE AKTY PRAWNE

  Gwarantujemy, że w jednym miejscu znajdziesz wszystkie akty prawne potrzebne na co dzień w Twojej pracy, m.in. Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych. Dzięki temu szybko sprawdzisz i zastosujesz właściwą podstawę prawną.

  POTRZEBNE WSKAŹNIKI I ZESTAWIENIA
  Np. wymiar czasu pracy, urlop proporcjonalny, odsetki, należności z tytułu podróży służbowych, urlopy okolicznościowe, częstotliwość szkoleń BHP, często nie pamięta się tych danych, a w książce są zebrane w jednym miejscu.

  WZORY DO POBRANIA Z PORTALU

  Kupując książkę otrzymujesz GRATIS dostęp do portalu EkspertBeck przez okres 3 miesięcy. Możesz tam m.in. pobrać wzory dokumentów, kalkulatory, wskaźniki, przepisy - w wersji elektronicznej.

  ODESŁANIA DO ROZPORZĄDZEŃ

  Jeżeli w ustawie mowa jest o rozporządzeniu wykonawczym, w treści znajdziesz odesłanie do strony, na której opublikowaliśmy rozporządzenie - w ten sposób szybko dotrzesz do szczegółowych regulacji.

  INDEKS RZECZOWY I HASŁA PRZY ARTYKUŁACH
  Szybką orientację w treści zapewni Ci autorski indeks rzeczowy oraz hasła w nawiasach, które streszczają zawartość artykułu prawnego.

  PRZEPISY DLA SAMORZĄDÓW
  W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnianie oraz warunki pracy i płac pracowników samorządowych.

  To publikacja znana od lat wśród Kadrowych (poprzednie wydania z lat 2007-2011 znane jako Prawo pracy na dany rok), ale tylko teraz wzbogacona o dodatkowe narzędzia i przepisy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności