Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Stanisław Piątek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1073
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Prezentowany komentarz omawia takie zagadnienia jak:

  • zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych  oraz świadczeniu  usług towarzyszących
  • prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • prawa i obowiązki abonentów i użytkowników końcowych oraz użytkowników urządzeń radiowych;
  • zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
  • zasady i procedury regulowania rynków telekomunikacyjnych;
  • warunki świadczenia usługi powszechnej;
  • wymagania dotyczące ochrony danych osobowych w telekomunikacji, zachowania bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług; warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;
  • warunki przetwarzania danych transmisyjnych  i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
  • zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;
  • wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;
  • funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.

  W komentarzu omówione zostały szczególnie uważnie wszystkie zmiany Prawa telekomunikacyjne, dotyczące m.in.:

  • obowiązku zapewnienia abonentom co najmniej trzech progów kwotowych oraz informowania o fakcie przekroczenia w przypadku usług o podwyższonej opłacie (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381);
  • postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, do których stosuje się teraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381);
  • wprowadzenia definicji multipleksu, odbiornika cyfrowego czy sygnału multipleksu (ustawa z 30.6.2011 r., Dz.U. Nr 153, poz. 903).

  Komentarz jest pierwszą na rynku publikacją szczegółowo omawiającą   przepisy Prawa telekomunikacyjnego znowelizowane gruntownie ustawą z 16 listopada 2012 r. , która wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy zmienionych w grudniu 2009 r. dyrektyw UE o łączności elektronicznej. Komentarz uwzględnia orzecznictwo krajowe oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące sektora telekomunikacyjnego. Najważniejsze zmiany wynikające z listopadowej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego dotyczą:

  • nowych form zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymogów dotyczących zawartości tych umów oraz gwarancji ochrony interesów użytkowników usług,
  • zwiększenia ochrony użytkowników końcowych przed spamem, naruszeniami bezpieczeństwa  ich  danych osobowych;
  • zapewnienia szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym;
  • zasad dysponowania uprawnieniami do częstotliwości, zmierzających do umożliwienia obrotu tymi zasobami, usprawnienia procesu regulacji rynków telekomunikacyjnych, w tym także regulacji dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej niezależnie od zajmowanej przez przedsiębiorcę pozycji rynkowej.
  Selling ebookpoint.pl

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności