Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo rodzinne i opiekuńcze (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Marek Andrzejewski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  280
   
  PDF

  Przez kilka lat nie powstawały nowe wydania podręczników i komentarzy do prawa rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ ukończone w 2006 r. prace nad projektem dużej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapowiadały rychłe zmiany przepisów i uzasadniały twórcze wyczekiwanie wielu autorów oraz wydawnictw. Nowelizacja uchwalona została 6.11.2008 r., a weszła w życie 13.6.2009 r.

  Aktualizację przygotował zespół problemowy prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Kierował nim prof. M. Nazar, a w pracach zespołu uczestniczyli prof. Z. Radwański (Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego) oraz profesorowie: E. Holewińska-Łapińska, J. Panowicz-Lipska,

  T. Smyczyński, T. Sokołowski, W. Stojanowska, sędzia R. Zegadło, a w końcowej fazie zaszczyt ten spotkał niżej podpisanego. Nowelizację można traktować jako końcowy etap dokonywanej w minionym piętnastoleciu ewolucji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W najbliższym czasie może jednak dojść do włączenia do Kodeksu przepisów o pieczy zastępczej, które wyłączono z projektu przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną i . nie dokonując zmian . włączono do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prace legislacyjne nad tą ustawą są zaawansowane.

  Spośród wielu innych uchwalonych niedawno aktów prawnych, których omówienie w niniejszym opracowaniu było niezbędne, wskazać należy zwłaszcza na ustawę z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.), nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z 29.9.1986 r. . Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) i kilku innych aktów prawnych. Uwzględniono też kilka istotnych dla funkcjonowania rodziny wydanych ostatnio orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a w wykazach literatury odnotowano szereg nowych wartościowych artykułów naukowych i monografii. Można się irytować mnogością zmian w prawie rodzinnym i w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie rodziny. Może jednak warto ostudzić irytację dostrzegając dynamiczne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństwa, które wszak składa się z rodzin, i dostrzegając zmiany . opisywane zwłaszcza przez socjologów . dotyczące zarówno struktury współczesnych rodzin, jak i sposobu wypełniania przez nie ich funkcji. Prawo stara się nadążać za nimi, co nie znaczy w każdym przypadku akceptować. Ciągle pojawiają się nowe lub nabrzmiewają dawne spory związane z funkcjonowaniem rodziny. Trwa chociażby żywa debata na temat zasadności wprowadzenia prawa zrównującego pozycję prawną par homoseksualnych z małżeństwem, dopuszczalności zabiegów zapłodnienia in vitro czy też roli jaką ma spełniać piecza zastępcza. Ale regulacje prawne tych i innych zagadnień to przyszłość i treść następnych wydań tej i wielu innych książek.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności