Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Gacka-Asiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  202
   
  PDF

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
  Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?
  A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
  Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie!
  To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online.
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce to:

  • zwięzłe ujęcie tematu,
  • tabele, wykresy i wyróżnienia,
  • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

  dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

   

   

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy - pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy, zwolnienia grupowe, pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, świadectwo pracy, zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność w stosunkach pracy - kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy - normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
  • urlopy pracownicze,
  • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianbych,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  Ubezpieczeń społecznych:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązki płatnika,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
  • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • renta rodzinna,
  • świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
   i macierzyństwa,
  • zasiłek chorobowy,
  • ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • wypadek przy pracy,
  • postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

   

  W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r.

  Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

  Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce to:

  • zwięzłe ujęcie tematu,
  • tabele, wykresy i wyróżnienia,
  • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

  dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności